Raads­bij­drage Debat Ener­gie­visie


10 maart 2022

Voorzitter, dit is een onderwerp dat ons aan het hart gaat. De klimaatcrisis loopt steeds verder uit de bocht, en het college doet echt veel te weinig en te langzaam. Onze handen jeukten om met een motie te komen inzake inkoop gemeentelijk gas, maar we hebben besloten de beantwoording van de schriftelijke vragen af te wachten. We wijzen het college op het oordeel van gespecialiseerde juristen dat we van Gazprom afkunnen. Ook jeukten onze handen om met een motie te komen om de energievisie breder te trekken naar bijvoorbeeld bomen, consumptie, vlees, etc. Dit zou dezelfde motie zijn de motie ‘Tijd voor Plan B: klimaatneutraal doe je zo’ waar toen geen partij voor stemde. Daar gaan we na de verkiezingen verder mee. Dat de Partij voor de Dieren vooruit loopt, blijkt maar weer eens uit de motie die D66 indient over burgerberaad, waar wij vandaag graag aan meedoen, terwijl zij afgelopen juli over onze motie hierover niet enthousiast waren.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Raadsvoorstel Wijziging Verordening MO Gemeente Utrecht 2022: Eigen bijdrage in de algemene opvang voor volwassenen die dakloos zijn

Lees verder

Raadsbijdrage Initiatiefvoorstel Utrecht Onbeperkt Toegankelijk - Raadsleden De Pagter en Gilissen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer