Raads­bij­drage Initi­a­tief­voorstel Utrecht Onbeperkt Toegan­kelijk - Raads­leden De Pagter en Gilissen


10 maart 2022

Dank voor de nieuwe versie van het voorstel, maar mijn fractie is niet enthousiast. We onderschrijven het doel van een toegankelijke stad, maar de nadruk ligt veel te veel op VVD-prioriteiten met als gevolg dat het niet in balans is: groen moet weg, reclameborden in de binnenstad mogen wel, auto’s worden niet benoemd, en wild geparkeerde fietsen moeten aan de kant zonder de gemeentelijke fietsenstelling gratis en anoniem te maken. Wij stemmen daarom niet in met het voorstel.