Raads­bij­drage Groen­struc­tuurplan


8 maart 2018

De Partij voor de Dieren praat zoals u gewend bent, graag heel lang over groen. En dat gaan we dan ook doen vandaag. Bij dit agendapunt heb ik drie voorstellen om te introduceren.

1. financiën

De ambities worden in de actualisatie omhoog bijgesteld, maar het budget groeit niet mee. Het groenstructuurplan is een papieren tijger als er daarna geen geld is om het uit te voeren. Bij ambities hoort ook een budget. Anders is het mooie woorden, zonder daden.

Motie financiering Groenstructuurplan

2. soortkeuze

Een punt dat niet per se meer geld hoeft te kosten is de inhoudelijke soortenkeuze bij het vergroenen van de stad. Nog te vaak geven esthetische argumenten de doorslag om voor een bepaalde soort te kiezen of diversiteit ondergeschikt te maken omdat bijvoorbeeld een “eenduidig beeld” belangrijk gevonden wordt. Volgens de Partij voor de Dieren zouden het belang van biodiversiteit en ecologie altijd voorop moeten staan. Dieren, waaronder insecten, vogels en egels komen steeds meer in de verdrukking in deze stad omdat hun mogelijkheden om te schuilen en om voedsel te vinden in de knel komen door menselijke activiteit. Juist daarom moeten we bij aanleg en beheer van groen veel consequenter inzetten op natuurwaarden en biodiversiteit.

Bij aanplant van nieuwe bomen moet gekozen worden voor ecologisch waardevolle bomen die bijvoorbeeld in de vorm van nectar of zaadjes voedsel voorzien voor dieren.

Maar het gaat ook over onderhoud: wilde natuur wordt vaak als rommelig gezien, maar bijvoorbeeld minder vaak maaien, of het laten staan van dode boomstammen op plekken waar dat veilig kan, is veel beter voor bodem en biodiversiteit.

Daarom de volgende motie: Geef ecologie de doorslag bij soortkeuze

3. Blijf vasthouden aan onafhankelijke groennorm.

Afgelopen week ontvingen we de cijfers uit het beheersysteem stadsbedrijven. Mooi om op deze manier te kunnen bijhouden hoe de hoeveelheid groen in verhouding staat tot het inwoner aantal.

Essentieel om onszelf te kunnen beoordelen is echter een onafhankelijke beoordeling volgens een onafhankelijke norm. Alterra biedt met haar onderzoek “Groene Meters” zo’n norm. Zij houden al sinds 2002 volgens meetsysteem CBS Bodemstatistiek de hoeveelheid groen in de grootste gemeenten van Nederland bij en geven ook een adviesnorm van het aantal vierkante meters groen om na te streven binnen deze meetmethodiek.

Daarom de volgende moties:

Motie: houd ook vast aan de onafhankelijke groennorm

Motie: volg de groene meters van Alterra

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Stemverklaringen Woningbouw Haarzicht

Lees verder

Raadsbijdrage spoeddebat Uithoflijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer