Commis­sie­bij­drage Stem­ver­kla­ringen Woningbouw Haarzicht


15 februari 2018

Stemverklaring commissie Stad en Ruimte 15 februari 2018

Voorzitter, over bestemmingsplan Haarzicht kan ik kort zijn. De locatie betreft een natuurgebied, een weidelandschap met honderden bomen.

Bovendien is de geplande verlichting totaal ongeschikt, straalt naar boven uit, en dat is zoals bekend slecht voor de omgeving.

De Partij voor de Dieren vindt dit gebied geen geschikte plek voor woningbouw, wat ons betreft vindt dit bestemmingsplan dan ook geen doorgang.

Stemverklaring raadsvergadering 8 maart 2018

De Partij voor de Dieren vindt dit gebied geen geschikte plek voor woningbouw, wegens het weidelandschap en de noodzakelijke kap van honderden bomen. Wat ons betreft vindt dit bestemmingsplan dan ook geen doorgang.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage omgevingsvisie Merwedekanaalzone

Lees verder

Raadsbijdrage Groenstructuurplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer