Raads­bij­drage Studen­ten­huis­vesting Ravellaan


10 april 2014

De Partij voor de Dieren is groot voorstander van studentenhuisvesting in lege kantoorpanden. Wij zijn dan ook blij met het voorstel om vanaf oktober 2014 het pand aan de Ravellaan 96, gebouw 1 in te richten als studentenwoonruimte met aanvullende functies. Wel willen wij dat bij het transformeren van het pand van kantoor naar studentenhuisvesting de nadruk komt te liggen op duurzaamheid en energiezuinigheid. Het is noodzakelijk om van dit pand een duurzame woonplek voor studenten te maken.

Wij vinden het tevens van groot belang dat ten aanzien van de openbare ruimte rond het gebouw het groene karakter behouden blijft en versterkt wordt. Wij zien goede mogelijkheden voor het omvormen van het parkeerterrein tot groene zone voor het verder vergroenen van deze wijk.

Ook moeten er voldoende, goede parkeermogelijkheden voor fietsers worden gecreƫerd, mede ook om overlast in de wijk te voorkomen.

In de brief van wethouder Isabella van 4 april jongstleden wordt ingegaan op de mogelijkheid voor een extra fietsoversteekplaats.

De Partij voor de Dieren is juist wel groot voorstander van het inrichten van een extra fietsoversteek ter hoogte van de Overste den Oudenlaan. Wij willen een stad die zich geheel richt op het faciliteren van de beste mogelijkheden voor fietsers.