Raads­bij­drage Een groene pros­ti­tu­tiezone


10 april 2014

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat er zo snel mogelijk een oplossing komt voor een werkplek voor prostituees in Utrecht. Wat bij de Partij voor de Dieren zwaar weegt is hun veiligheid en de veiligheid van omwonenden. Wij pleiten dan ook voor strenge controles door politie en andere hulpverleners om misstanden als gedwongen prostitutie, uitbuiting en mensenhandel te voork├│men. Dit moet in goed overleg met omwonenden en de prostituees plaatsvinden.

De Partij voor de Dieren wil tevens dat, indien met de bouw van de prostitutiezone op de Einsteindreef zou worden begonnen, het omliggende groen zoveel mogelijk gespaard wordt. Indien er groen verdwijnt voor de prostitutiezone verzoeken wij het college om het groen elders te compenseren.

Daarnaast mogen er wat de Partij voor de Dieren onder geen beding bomen worden gekapt in het broedseizoen en is een quickscan absoluut noodzakelijk om te bepalen welke diersoorten er verwacht kunnen worden. De Partij voor de Dieren zal scherp toezien op de zorgplicht voor dieren, onder andere voor de aanwezige dwergvleermuis.

Interessant voor jou

Raadsbijdrage Studentenhuisvesting Ravellaan

Lees verder

Raadsbijdrage Laat dierenwelzijn niet ondersneeuwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer