Commis­sie­bij­drage Dieren­welzijn, onderwijs en sport Voor­jaarsnota 2017


14 juni 2017

Dierenwelzijn

Vegetarisch
Zoals ons raadslid al zei tijdens de Algemene Beschouwingen vinden wij het onbegrijpelijk dat dit college best wil erkennen dat vleesconsumptie bijdraagt aan klimaatverandering en veel dierenleed, maar er vervolgens niets mee doet. Kan de wethouder Dierenwelzijn aangeven wat hij hiervan vindt?

Vorige week serveerde een vegetarische cateraar een heerlijke vegetarische en veganistische maaltijd aan de raad, het college en ambtenaren. De reacties waren uitermate positief, zo vertelde de cateraar ons. Waarom doen we dit dan niet vaker? Waarom stemde een meerderheid van de raad tégen 1 vegetarische dag per jaar op Dierendag? En overigens ook tegen onze motie 85 die het college in 2015 opriep standaard vegetarisch voedsel te serveren, tenzij iemand aangeeft vlees of vis te willen. Gezien wij geloven in voortschrijdend inzicht, en sommige raadsleden nog niet zo lang geleden een vegetarische maand voor zichzelf hebben ingesteld, gaan we deze laatste motie dit jaar misschien nog eens indienen. Hierbij benadrukken we nogmaals dat de carnisten als deze motie wordt aangenomen nog steeds vlees en vis kunnen eten als ze dat willen. Ze moeten er alleen even een mailtje aan wijden. We hopen dat D66, VVD, SBU, SP, CDA, S&S dan wél voor gaan stemmen!

Afscheidscadeau Vogelopvang
Zoals de wethouder ongetwijfeld weet is Vogelopvang Utrecht nog steeds druk bezig met geld inzamelen voor hun broodnodige verhuizing (naar Nieuwegein). Zij vingen in 2016 4.405 vogels op uit de gemeente Utrecht en omliggende gemeenten en ook dit jaar vangen ze een groot aantal gewonde en zieke vogels op. Het overgrote deel van de vogels die ze opvangen, namelijk 37%, komt uit Utrecht. Ter vergelijking: daarna komen Houten en Nieuwegein met ieder 7% en Woerden met 5%. De Vogelopvang groeit al enige tijd uit haar jasje én ze kunnen vogels niet ter plekke uitzetten vanwege gevaarlijke situaties voor deze vogels en vermeende overlast. Daarom is een nieuwe, grotere en modernere opvang in een meer landelijk gebied heel erg nodig. De Vogelopvang krijgt een mooie bijdrage van de gemeente Utrecht (nu overigens via de Dierenbescherming) en daar zijn ze blij mee. De wethouder Dierenwelzijn heeft ook echt zijn best gedaan om binnen Utrecht een geschikte locatie voor ze te vinden, maar dat is helaas niet gelukt.

Als de Vogelopvang het benodigde bedrag van 700.000 voor de bouw van de eerste fasen van de nieuwbouw niet haalt, dan is het einde verhaal voor deze opvang. En dat zou eeuwig zonde zijn. Hoe mooi zou het zijn als de gemeente Utrecht hen een mooi afscheidscadeau zou geven in de vorm van een eenmalige verhuisbijdrage! Wij denken aan 10 euro per vogel die wordt opgevangen uit de gemeente Utrecht. Dan dek je een deel van de verzorgingskosten en kom je uit op een bedrag van 17.000 euro. Gezien het een eenmalig bedrag is kan het college dit halen uit de algemene middelen.

En natuurlijk is het geen écht afscheid, want de opvang blijft een zeer groot aantal vogels opvangen uit de gemeente Utrecht. Utrecht heeft al bewezen een warm hart te hebben voor de Vogelopvang, laten we dan aan de omliggende gemeenten laten zien hoe het wél moet door hen juist nu een extra steuntje in de rug te geven.

Piekenkermis
Onlangs is de Partij voor de Dieren een actie gestart tegen de vuurwerkshow bij de Piekenkermis. Waarom? Omdat deze vuurwerkshow plaatsvindt in een park, tijdens het broedseizoen. Vorig jaar maakten we om die reden ook bezwaar tegen de show, evenals andere mensen. Toen besloot het college dat de show inderdaad niet door kon gaan. Enigszins naïef misschien dachten we dat we er daarmee waren, maar niets is minder waar. Een aantal mensen heeft aangegeven het vuurwerk te waarderen, dus de vuurwerkshow gaat misschien wel weer door. Het is nog niet bekend of het college dit jaar weer actie onderneemt om het vuurwerk niet door te laten gaan in het belang van dieren, natuur, maar ook mensen die erg veel last hebben van de herrie en de milieuvervuiling.

Volgens een ingewijde is er géén melding gedaan bij de provincie van het afsteken van dit vuurwerk en is het college wel degelijk in de gelegenheid dit vuurwerk te verbieden, in het kader van de evenementenvergunning en het bestemmingsplan van Park Lepelenburg. Ons wordt keer op keer gemeld door de afdeling VTH dat de gemeente geen invloed heeft op het wel of niet doorgaan van vuurwerkshows, maar dat we bij de provincie moeten zijn. En als een melding van vuurwerkshows bij de provincie en de RUD vanwege een geringer aantal kilo’s vuurwerk volstaat, zouden we helemaal niets kunnen doen. Dit klopt niet, zowel feitelijk als moreel. De Partij voor de Dieren wil nu eindelijk duidelijkheid en laat zich niet meer met een kluitje in het riet sturen. We verzoeken de burgemeester dan ook met klem deze vuurwerkshow op het gebied van de evenementenvergunning en in het belang van dieren en natuur voorgoed te verbieden. En VRAAG: wat vindt de wethouder Dierenwelzijn er eigenlijk van dat het gewoon toegestaan is een vuurwerkshow te organiseren in een park, tijdens het broedseizoen? In onze actie geven we aan dat er bijvoorbeeld een mooie lichtshow op de gebouwen van de Maliebaan geprojecteerd kan worden. Dit scheelt veel dierenleed én milieuvervuiling, en levert geen geluidsoverlast op.

Dierenmishandeling
In antwoord op onze feitelijke vraag 77 over de Jaarstukken 2016 zei het college dat een betrouwbare registratie van meldingen van dierenmishandeling ontbreekt. Zij gaat bezien of zij een brief over de wens van gemeenten om geclusterde informatie over dierenmishandeling te ontvangen aan de nieuwe staatssecretaris dierenwelzijn gaat verzenden. Kan de burgemeester toezeggen dat die brief er ook daadwerkelijk komt, zodat er hopelijk een betere registratie van gevallen van dierenmishandeling komt? Dit heeft ook positieve gevolgen op de voorspelling van geweld richting mensen en hiermee kan een hoop dieren- en mensenleed voorkomen worden.

Onderwijs
De Partij voor de Dieren vernam vorige week via een journaliste dat het college nu toch besloten heeft een school te gaan bouwen op het Berlijnplein in Leidsche Rijn. Deze school ligt nét op 300 meter afstand van een snelweg. De PvdD vroeg de wethouder bij de Voorjaarsnota in 2014 of hij ervoor kon zorgen dat álle scholen vanwege de luchtvervuiling en gezondheidsproblemen op minimaal 300 meter van een snelweg of drukke stadsweg gebouwd zouden worden. De wethouder zei toen dat dit al gold voor alle scholen, maar deze nieuwe locatie ligt letterlijk en figuurlijk op het randje. Zelfs het college geeft aan dat het niet de meest ideale locatie voor een school is. De Partij voor de Dieren en de PvdA spraken hier al eerder hun zorgen over uit en wij vragen nu aan de wethouder hoe het kan dat tóch besloten is op deze locatie een school te willen bouwen. En hoe concreet zijn deze plannen nu? Er wordt nog gesproken met bewoners, maar is het college sowieso van plan deze locatie te gaan gebruiken voor de school? Hoe verkoopt u dat aan de ouders van deze nieuwe scholieren?

Sport
Zoals u weet heeft de Partij voor de Dieren al diverse keren haar zorgen geuit en vragen gesteld over het gebruik van kunstgras en kunstgraskorrels met rubbergranulaat in Utrecht. Zo ook vorige week, waarin we de nadruk legden op de milieuvervuilende aspecten van rubbergranulaat en kunstgras. Uit een memo van het college blijkt dat in Utrecht 145 kg microplastics per veld per jaar in het milieu terechtkomen. Dit vindt de Partij voor de Dieren schokkend.

We spraken met diverse ouders en experts over deze voor mens, dier en natuur gevaarlijke korrels en ook de media berichten hier volop over. Afgelopen zaterdag stond in het AD dat Europa alsnog strengere normen wil voor het gebruik van rubberkorrels in kunstgrasvelden, om het aantal kankerverwekkende stoffen tot een veilige grens terug te brengen. Afgelopen maandag vertelden een Valkenswaardse voetbalclub en ouders van jonge kinderen in Hart van Nederland dat zij de kinderen al een jaar niet meer laten sporten op hun kunstgrasveld, vanwege de gevaren van rubbergranulaat voor de gezondheid. De groep Kom van dat Gras af, bestaande uit bezorgde ouders, overweegt juridische stappen tegen het ministerie van VWS en zegt dat de lobbymachine van de rubberindustrie bewust foutieve informatie verstrekt richting beleidsmakers in gemeenten.

Wat de Partij voor de Dieren betreft gaan de strengere normen van de EU nog niet ver genoeg, want deze stoffen zijn dan nóg niet goed voor mens, dier en milieu. Begin juni kondigde de gemeente Rotterdam aan dat zij alle kunstgrasvelden met rubbergranulaat op korte termijn gaat vervangen. En dat willen wij ook in Utrecht. We willen niet dat het college tot 2020 wacht, of zelfs langer als het gaat om de Cruijff Courts. Wij willen, gezien het toenemende bewijs dat rubbergranulaat écht slecht is voor mens, dier en milieu, van de wethouder horen dat hij ervoor zorgt dat alle velden met rubbergranulaat, namelijk 4,5 volgens het college, vervangen zijn in 2018. De geschatte prijzen variëren nogal, maar het gaat om een gemiddelde prijs per veld van 180.000 euro. Dit zit al in de afschrijving verwerkt tot 2020, dus het is simpelweg een kwestie van de kosten verschuiven naar 2018.

Vorig jaar zei het college dat korrels van kurk (de meest duurzame vorm van korrels op kunstgrasvelden) nog niet voldeden aan de kwaliteitseisen, maar Amsterdam gaat nu al over op het gebruik van kurk. Kan de wethouder toezeggen dat dit ook in Utrecht gaat gebeuren? Want TPE is ook van kunststof gemaakt en dat levert ook veel microplastics in het milieu op. En we willen ook dat de wethouder in kaart gaat brengen waar natuurgras toch geen optie is. Want, zoals wij begrepen van een kunstgrasexpert, uiteindelijk kosten kunstgrasvelden netto veel meer dan natuurgrasvelden, als je alle aspecten en milieuvervuiling erin meeneemt, en als je goed voor je natuurgras zorgt.

Ik sluit af met een quote van D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy: “Ik verwacht dat voetbalclubs en gemeenten de korrels met teveel pak’s [dus rubbergranulaat] nu snel zullen vervangen, ook als ze normaal nog langer waren liggen. Ik kan me niet voorstellen dat iemand daarmee nog risico’s wil lopen”.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Financiën: compensatie gemeentelijk gasverbruik Voorjaarsnota 2017

Lees verder

Commissiebijdrage festivalisering van Utrecht Voorjaarsnota 2017

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer