Commis­sie­bij­drage Financiën: compen­satie gemeen­telijk gasver­bruik Voor­jaarsnota 2017


13 juni 2017

VJN commissie Financiën: compensatie gemeentelijk gasverbruik

Precies een jaar gelden vroeg de Partij voor de Dieren in de Voorjaarsnotacommissie naar compensatie van het gemeentelijk gasverbruik. In een memo liet wethouder Kreijkamp de raad toen weten dat er inmiddels ook landelijke regelgeving was waarin staat dat de CO2 uitstoot van fossiel gas gecompenseerd moet worden. In de memo sprak hij het voornemen uit om in de komende aanbesteding gas, voor het jaar 2017, compensatie op te nemen, mede gezien de landelijke duurzaamheidseisen.

Ambtelijk navraag wees tot onze verbazing uit dat er wel een nieuw contract voor 2017 is afgesloten, maar dat er nog steeds geen CO2-compensatie plaatsvindt. Ook in de voorjaarsnota lezen we er niets over terug. Waarom heeft het college besloten dit toch niet mee te nemen in de aanbesteding, ondanks het bericht vorig jaar dat dit wel zou gebeuren? Welke mogelijkheden zijn er nog om ook voor 2017 te compenseren? Is het college bereid om met een voorstel hiertoe te komen?

Toch is compenseren van de CO2 uitstoot van het fossiel gas dat in gemeentelijke panden verbruikt wordt, noodzakelijk. Niet vanaf volgend jaar, maar zo snel mogelijk. We moeten als gemeente niet alleen het goede voorbeeld geven, maar ook echt verantwoordelijkheid nemen en niet langer treuzelen of excuses zoeken om ons gasverbruik niet te compenseren. Het gasverbruik in de gemeentelijke panden is te groot om volledig te verduurzamen met verantwoorde Nederlandse biomassa. Omdat er onvoldoende verantwoord groen gas beschikbaar is moeten we kiezen voor CO2-compensatie van ons gasverbruik. We kunnen bijvoorbeeld bij de Natuur- en Milieufederatie certificaten te kopen bij de Utrechtse CO2 bank. De NMU heeft voldoende lokale projecten waarmee ze het gasverbruik van de gemeente op de uitstoot van CO2 kunnen compenseren. Een mooi project zou bijvoorbeeld gericht kunnen zijn op het verminderen van het verbruik van gas in Utrecht. Er wordt dan bijvoorbeeld geïnvesteerd in projecten waarbij minder gasverbruik bij scholen of sportverenigingen het doel is. Kan de wethouder toezeggen om bij de aanbesteding voor volgend jaar de compensatie wel mee te nemen? Kan de wethouder toezeggen daarbij uit te gaan van lokale compensatie, via de CO2-bank Utrecht?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Hotel en woningbouw Jaarbeursplein

Lees verder

Commissiebijdrage Dierenwelzijn, onderwijs en sport Voorjaarsnota 2017

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer