Commis­sie­bij­drage Hotel en woningbouw Jaar­beurs­plein


8 juni 2017

Ik heb dit plan bekeken en er zijn dan altijd een paar paragrafen in zo’n ruimtelijk plan waar de Partij voor de Dieren direct naar op zoek gaat. Tot onze verbazing ontbrak het aan een bomenparagraaf in dit bestemmingsplan. Enerzijds niet zo gek, want in het plangebied staan geen bomen. Anderzijds wel ontzettend gek: want bomen zijn niet alleen mooi, ze maken de leefomgeving op allerlei niveaus een stuk gezonder en duurzamer! Groene daken dragen daar, zowel letterlijk als figuurlijk op enkele niveaus aan bij, bijvoorbeeld voor luchtkwaliteit en klimaatadaptatie. Tegelijkertijd hebben juist groen op ooghoogte en bomen die in volle grond kunnen wortelen nog meer voordelen voor gezondheid en biodiversiteit.

Een plan als dit zou dus aangegrepen moeten worden om de afwezige bomen toe te voegen! Daarover had de Partij voor de Dieren graag meer gelezen in de bomenparagraaf van dit plan.

Graag een reactie over het ontbreken van de bomenparagraaf en mogelijkheden die de wethouder ziet voor toevoeging van bomen in het verblijfsgebied rondom het gebouw.

Voor de rest zal ik het kort houden. Er ligt een structuurvisie fase 1 en een referendumuitkomst, beide van ver voordat de Partij voor de Dieren in deze raad zat. Het is niet voor het eerst dat wij in deze commissie over het stationsgebied spreken. Net als in onze eerdere bijdragen vinden wij ook met betrekking tot dit plan dat het niet bijdraagt aan een groen en open stationsgebied zoals wij en de Utrechters dat willen. Dit gebouw past daar niet bij, hoe duurzaam het gebouw ook gebouwd wordt. Daarover nog 1 puntje: als er dan toch gebouwd wordt, komen daarbij dan ook voorzieningen voor dieren, in hoe verre wordt diervriendelijk bouwen meegenomen bij dit gebouw?

Ik had graag met iets positiefs afgesloten, maar helaas moet ik het hierbij laten, want we zien geen positieve punten in dit plan.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage Ontwikkeling Smakkelaarsveld

Lees verder

Commissiebijdrage Financiën: compensatie gemeentelijk gasverbruik Voorjaarsnota 2017

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer