Commis­sie­bij­drage Voorstel Begroting gemeen­schap­pe­lijke regeling Afval­ver­wij­dering Utrecht (AVU)


30 april 2015

De Partij voor de Dieren kreeg deze week een e-mail binnen over het Diftarsysteem en wil graag ingaan op het kunnen invoeren hiervan. Diftar is een systeem waarbij de vervuiler betaalt en wordt in Nederland in een aantal gemeenten toegepast. Het werkt met gedifferentieerde tarieven voor de afvalstoffenheffing (Diftar). Het systeem van de kostenverdeling van afvalstoffenheffing wordt hiermee aangepast en vaak gebaseerd op de aangeboden hoeveelheid restafval (en bij sommige gemeenten ook GFT) per huishouden. Hierbij wordt het afvalaanbod, vaak op basis van volume, vanuit de diverse manieren van inzameling (met zakken, minicontainers of ondergrondse containers) geregistreerd.

In 2014 is ons verteld dat de invoering van Diftar in een gemeente in basis een politiek besluit is. Binnen de gemeente Utrecht is hier in de commissie Stad en Ruimte een aantal keer over gesproken. Zo heeft wethouder de Rijk in mei 2012 in een brief aan de Commissie Stad en Ruimte aangegeven dat de invoering van Het Nieuwe inzamelen binnen de stad Utrecht de komende jaren eerst wordt afgerond. De invoering van Diftar zou daarna een mogelijke stap zijn.

Kan de wethouder de PvdD vertellen of er nog steeds wordt vastgehouden aan de woorden van voormalig wethouder De Rijk en zo ja, zal er dan na 2018, als het nieuwe inzamelen ingevoerd is, pas gekeken worden naar de mogelijkheid voor het Diftar systeem?

Interessant voor jou

Commissiebijdrage commissiebrief Bomeninventarisatie Leeuwesteyn Noord, alternatieve scenario's

Lees verder

Raadsbijdrage voorstel inzake vervolg Zuidgebouw

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer