Commis­sie­bij­drage commis­sie­brief Bomen­in­ven­ta­ri­satie Leeu­westeyn Noord, alter­na­tieve scenario's


16 april 2015

De Partij voor de Dieren heeft tijdens de voorgaande commissiebespreking van de bomeninventarisatie Leeuwesteyn Noord, samen met een aantal andere fracties, gevraagd om alternatieve scenario’s voor Leeuwesteyn Noord met als doel zoveel mogelijk bomen in Leeuwesteyn Noord te sparen. Daarbij heeft de Partij voor de Dieren de oproep gedaan om creatieve oplossingen te bedenken voor het hoogteverschil waarbij het grootste aantal bomen gespaard kunnen worden. Aan die oproep is gehoor gegeven, waarvoor dank.

Het zal niemand verbazen dat de Partij voor de Dieren kiest voor de meest groene variant waarin de meeste bomen, ca. 950, kunnen blijven staan, namelijk variant 4. Het gehele bosperceel in het centrale deel wordt hierbij behouden. Als nadeel wordt in de beschrijving van de variant genoemd dat het gevoel van verbondenheid met de stad minder wordt en de beleving van het water en de nabijheid van de stad Utrecht beperkt. De Partij voor de Dieren denkt dat veel mensen graag in een zeer groene omgeving willen wonen, zeker gezien het feit dat dit een zeer positief effect heeft op de gezondheid, het lichamelijk en het geestelijk welbevinden van de bewoners, maar ook zeer belangrijk is voor bijvoorbeeld de biodiversiteit en luchtkwaliteit in de omgeving van Leeuwesteyn.

Verder ondersteunen we de visie van de Wijkraad Leidsche Rijn wat betreft de wens voor alleen duurzaam bouwen en het creëren van zoveel mogelijk groene daken. Dit komt ook de afwatering en luchtkwaliteit ten goede. Vraag aan de wethouder: wat is uw visie op de hoeveelheid groene daken die in Leeuwesteyn Noord verwezenlijkt kunnen worden?

Tot slot: gisteren is er nog een aanvullende commissiebrief gekomen over de boominventarisatie, waarin gesteld wordt dat er een aantal bomen vanwege de dijkveiligheid en het verwijderen van een buis moeten worden gerooid. Wanneer is bekend hoeveel bomen dienen er gerooid te worden en kunnen wij daar schriftelijk over geïnformeerd worden?

De Partij voor de Dieren is zeer benieuwd naar de visie van andere partijen en naar welk scenario hun voorkeur uitgaat.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage commissiebrief Toekomstvisie Landgoederen en koeienbrug

Lees verder

Commissiebijdrage Voorstel Begroting gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer