Commis­sie­bij­drage commis­sie­brief Toekomst­visie Land­goe­deren en koei­enbrug


16 april 2015

De Partij voor de Dieren hecht grote waarde aan de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. De PvdD fractie maakt zich zorgen om de druk op de landgoederen door de grote bezoekersaantallen, musea en horecagelegenheden die fors uitbreiden, de parkeervoorzieningen voor auto’s, mogelijkheden voor intensieve veehouderij en plannen voor verbeterde agrarische bereikbaarheid (o.a. de koeienbrug), verbeterde verkeersontsluiting en de nieuwe ontwikkelingen omtrent de geplande verbreding van de A27, etc, etc. Dit alles zal een nóg grotere druk op de nu al drukbezochte landgoederen opleveren en de Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen dat dit rijksmonument met grote historische en ecologische waarde onomkeerbare schade oploopt. Delen van de landgoederen zijn kerngebied van de provinciale Ecologische Hoofdstructuur, waar we zeer voorzichtig mee om moeten gaan.

De Partij voor de Dieren is op bezoek geweest bij de boswachter van de landgoederen en hij heeft aangegeven dat ook hij zich ernstig zorgen maakt over het groeiende aantal bezoekers. Dit vormt een bedreiging voor de ecologische waarde, de flora en fauna in het gebied. Ook de Vrienden van Amelisweerd hebben hun zorgen geuit in een brief, die de PvdD deelt.

De Toekomstvisie Landgoederen had oorspronkelijk de doelstelling om de landgoederen te herstellen, te beschermen en te behouden voor de toekomst. De Partij voor de Dieren is echter van mening dat er nu bij het beleid en de uitvoering teveel nadruk ligt op de economische, toeristische waarde en dat de cultuurhistorische en ecologische waarden ondergeschoven zijn. De Partij voor de Dieren wil dat de landgoederen beschermt worden en dat juist deze onvervangbare cultuurhistorische en ecologische waarden behouden blijven. Het herstel, het behoud en de bescherming van de landgoederen zou in de uitvoering van de visie voorop moeten staan. Daarom wil de Partij voor de Dieren aan de wethouder vragen de uitvoering van de toekomstvisie te herzien.

Koeienbrug
Wat betreft de koeienbrug wil de Partij voor de Dieren het volgende zeggen. Ons algemene standpunt is dat wij geen uitbreidingen willen van veehouderijen. Wij pleiten voor kleinschalige biologische landbouw waar de koeien buiten in de wei lopen. Veehouder Van Dijk heeft besloten dat hij een aantal vleeskoeien wegdoet, omdat dit niet meer rendabel zou zijn en vervangt door melkkoeien. Hiervoor heeft hij een grotere stal laten bouwen, zodat zijn melkopbrengsten vergroot worden. Echter, hij heeft een koeienbrug nodig om al zijn 80 koeien in de wei te laten. Veehouder Van Dijk maakt zijn bedrijf dus op het gebied van melkvee 2x groter dan eerst en het is daarmee een te grote veehouderij. De Partij voor de Dieren is hier geen voorstander van en wij zien daarom geen grond om een brug aan te leggen voor een bedrijfsvoering waar de Partij voor de Dieren niet achter staat. De Partij voor de Dieren zet in op inkrimping van de veestapel, alternatieven voor dierlijke producten en op biologische veehouderij.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage commissiebrief Aanbieding Rapportages Luchtkwaliteit

Lees verder

Commissiebijdrage commissiebrief Bomeninventarisatie Leeuwesteyn Noord, alternatieve scenario's

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer