Commis­sie­bij­drage commis­sie­brief Aanbieding Rappor­tages Lucht­kwa­liteit


16 april 2015

De fractie van de Partij voor de Dieren was tijdens de raadsinformatieavond al behoorlijk sceptisch over de boodschap dat de luchtkwaliteit in de gemeente Utrecht “opeens”, door de bekendmaking van de uitkomsten van de gemeentelijke Monitoringsrapportage 2014, veel beter is dan we eerst dachten, vanwege een lagere achtergrondconcentratie stikstofdioxide en fijnstof. De meetresultaten van Milieudefensie, die op verschillende punten in de stad aantoonden dat het juist nog steeds bedroevend was gesteld met de luchtkwaliteit, werden door de gemeente naar beneden bijgesteld, “gecorrigeerd”, zoals ze dat ook met hun eigen meetwaarden hadden gedaan. Volgens de huidige prognoses zouden er in 2015 geen overschrijdingen van de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof te verwachten zijn.

Helaas, begin deze maand zijn de meest recente inzichten wat betreft de luchtkwaliteit en de verwachtingen voor 2015 beschikbaar gekomen en daaruit blijkt dat op verschillende plaatsen in de stad, zoals de Catharijnesingel, de grenswaarden voor luchtkwaliteit overschreden zullen worden.

Dus eerst werd er in een jubelstemming ons de blijde boodschap gebracht dat het allemaal reuze meevalt en dit verbeterde luchtkwaliteit vooral te danken is aan de schone bussen en de milieuzone. Nu is de jubelstemming er nog geen maand later behoorlijk af door de, klaarblijkelijk, toch zeer slechte luchtkwaliteit die de grenswaarden overschrijdt. Let wel: de Europese normen, niet de veel strengere luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De luchtkwaliteit die nèt binnen de Europese normen valt, geeft namelijk nog steeds geen schone gezonde lucht zoals de Partij voor de Dieren dat graag ziet voor de inwoners van deze stad. Ook zou de zeer ongezonde, levensbekortende roetconcentratie op en rondom Utrechtse wegen fors teruggedrongen moeten worden.

De milieuzone helpt maar een klein beetje, schonere Euro VI bussen helpen maar een klein beetje. Zelfs zo weinig dat de tegenvallende emissies van de Euro 5 bestelwagens op diesel letterlijk roet in het eten kunnen gooien, stond in de commissiebrief te lezen. Nee, de Partij voor de Dieren ziet als enige echte oplossing voor het probleem: het rigoureus terugdringen van het aantal auto’s in de stad, vervuilende brommertjes & scooters van de weg halen, het openbaar vervoer en de fietsvoorzieningen optimaliseren.

Het terugdringen van verkeersemmissies en verlagen van de concentraties stikstofdioxide, stikstofoxiden en fijnstof blijft een belangrijke verantwoordelijkheid van de gemeente Utrecht, voor de gezondheid van haar inwoners en het klimaat. De vraag van de Partij voor de Dieren aan de wethouder is: wat gaat u nu doen? Zo kan het écht niet langer doorgaan. Wat is de toezegging van oudwethouder ??? over de grenswaarde van 38 microgram/m3 waard? Houdt u daar nu echt aan vast? Of gaat u écht voor schone lucht en gaat u voor de grenswaarde van 20 microgram die de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert? Graag wilde Partij voor de Dieren een toezegging dat u op zijn minst vasthoudt aan de 38 microgram/m3 en het allerliefst natuurlijk de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat hanteren.

En tot slot: hoe gaat het College om met de verschillende berekeningsresultaten mbt knip/knijp bij de Monicabrug. Enerzijds wordt gesteld dat maatregelen noodzakelijk zijn om aan de normen te voldoen, maar bij de Bijenkorf komen ze met berekeningen dat zowel knippen als knijpen helemaal niet nodig is. Graag een toelichting van de wethouder.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage commissiebrief TNO quickscan scooters

Lees verder

Commissiebijdrage commissiebrief Toekomstvisie Landgoederen en koeienbrug

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer