Commis­sie­bij­drage commis­sie­brief TNO quickscan scooters


16 april 2015

Het gaat bij het brommer/scooter vraagstuk om twee zeer grote problemen die door de brommers en scooters veroorzaakt worden en het rapport van TNO gaat vooral in op de verkeersveiligheid en slechts in beperkte mate in op de schadelijkheid van de emissies voor de gezondheid en de algehele luchtkwaliteit in de stad.

De brommers en scooters in deze stad hebben vermoedelijk een groot aandeel in de slechte luchtkwaliteit waarin wij iedere dag moeten leven, maar de Partij voor de Dieren heeft tijdens de raadsinformatieavond toegezegd gekregen dat de commissieleden schriftelijk een antwoord zou komen op de vraag wat de exacte onderzoeksopdracht voor het uitvoeren van de quick scan brommers en scooters én wij zouden de door TNO uitgevoerde berekeningen krijgen, inclusief de gebruikte emissiefactoren. Die hebben wij niet gekregen, dus kunnen we hier eigenlijk alleen ons vermoeden uitspreken over de omvang van het probleem. Vraag aan de wethouder: gezien het feit dat u ruim drie weken de tijd heeft gehad om de vragen te beantwoorden, kunt u deze vragen nu in de commissie beantwoorden?

Het gaat in het TNO rapport vooral over de veiligheid van fietsers en de schadelijke uitlaatgassen van scooters en brommers, met name de 2-takt variant, maar het rapport zegt niets over het feit dat wie bijvoorbeeld achter een brommer fietst in korte tijd extreem veel ultrafijnstof en kankerverwekkende benzeendampen binnenkrijgt. Bij het stoplicht achter een optrekkende brommer staan, rookt bij wijze van spreken in één keer een heel pakje sigaretten leeg.

Wat betreft de bescherming van de kwetsbare verkeersdeelnemers ziet de Partij voor de Dieren graag alle brommers, scooters, snorbrommers, snorscooters verplaatst van het fietspad naar de rijbaan. En iedereen een helm op. De overlast en het asociale rijgedrag van de bestuurder van brommers en scooters zijn alom bekend, worden door het rapport bevestigd, en vormt een groot gevaar voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. Graag wil de Partij voor de Dieren een toezegging van de wethouder dat zij niet alleen de brommers en scooters naar de rijbaan verplaatst, maar óók de snorvarianten inclusief helmplicht.

Een milieuzone voor scooters en brommers, zoals Milieudefensie als mogelijkheid opperde, is een prima eerste stap om de problemen aan te pakken, maar denk niet dat je hiermee alle problemen wat betreft scooters de wereld uit geholpen hebt. Voor een verbod op 2-takt scooters is landelijke wetgeving nodig en deze scooters worden nog tot 2018 gemaakt. De Partij voor de Dieren zou graag zien dat de wethouder, nu zij ook aan het lobbyen is tegen de verbreding van de A27, dat zij óók gaat lobbyen voor een verbod. Graag willen we daar een toezegging op. Tot slot wil de Partij voor de Dieren dat mensen een slooppremie krijgen als ze hun 2-takt scooter of brommer laten slopen en daarvoor in de plaats een elektrische scooter aanschaffen. Graag horen wij daar de visie van de wethouder op.

Interessant voor jou

Commissiebijdrage afval, overvolle containers en bomen Oudegracht

Lees verder

Commissiebijdrage commissiebrief Aanbieding Rapportages Luchtkwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer