Actuele Motie Aansluiten bij Statie­geld­al­li­antie


7 december 2017

Motie 234/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 7 december 2017;

Constaterende dat:

 • PET flessen en blikjes een substantieel deel uitmaken van zwerfafval;
 • onderzoeksbureau CE Delft becijferde dat invoering van statiegeld op PET flessen en blikjes 70% tot 90% afname van hun aandeel in zwerfafval bewerkstelligt;
 • op 27 november 2017 de Statiegeldalliantie is gelanceerd, welke invoering van statiegeld op PET flessen en blikjes nastreeft;
 • de gemeenten Weert, Purmerend en Amsterdam zich reeds hierbij aangesloten hebben;
 • de Tweede Kamer op 13 december 2017 in de commissie Infrastructuur en Milieu spreekt over dit onderwerp;
 • via een statiegeldsysteem teruggehaald restafval van hogere kwaliteit is en daardoor met hogere opbrengst gerecycled kan worden;
 • plastic en blik restafval leidt tot schade aan flora en fauna in de stad.

Overwegende dat:

 • statiegeld een directe uitwerking geeft aan het principe “de vervuiler betaalt" door ingeleverd afval geen geld te laten kosten, en zwerfafval wel;
 • vermindering van zwerfafval leidt tot lagere kosten voor de gemeente in opruimen;
 • een brede steun vanuit het land kan bijdragen aan de besluitvorming in de Tweede Kamer.

Verzoekt het college:

 • namens de gemeente Utrecht steun uit te spreken voor de Stategeldalliante door zich hierbij aan te sluiten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jelmer Schreuder, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Monique Bollen, GroenLinks
Jolande Uringa, ChristenUnie
Bülent Isik, PvdA
Michel Eggermont, SP


Status

Aangenomen

Voor

D66, PvdD, GL, CU, PvdA, SP, SBU, S&S, CDA

Tegen

VVD