Motie Laagste parkeernorm Beurs­kwartier Lombok­plein  


7 december 2017

Motie 247/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 7 december 2017, ter bespreking van het raadsvoorstel Omgevingsvisie Beurskwartier en Lombokplein,

Constaterende dat:

  • Deze locatie bij uitstek geschikt is om af te wijken van gemeentelijke parkeernormen, vanwege het grote aanbod van alternatieven voor de auto, de ambities op het gebied van gezonde lucht en de aanwezigheid van alle denkbare voorzieningen in de nabijheid.

Overwegende dat:

  • Afwijken van de gemeentelijke parkeernormen mogelijk is wanneer er bijvoorbeeld extra fietsparkeerplaatsen en parkeerplaatsen voor deelauto’s worden gerealiseerd;
  • De parkeernota het ook mogelijk maakt om in bijzondere situaties nog verder van de parkeernorm af te wijken, wat betekent dat in de situatie stationsgebied een parkeernorm van 0 gehanteerd zou kunnen worden;
  • Het verlagen van de parkeernormen ervoor zorgt dat er per huishouden of per bedrijf minder tot geen parkeerplaatsen beschikbaar zijn;
  • Afwijken van de parkeernormen eraan bijdraagt het gebied autoluw of autovrij te maken.

Roept het college op:

  • Voor alle ontwikkelingen in het gebied Beurskwartier/Lombokplein een parkeernorm van 0 of zo dicht mogelijk bij 0 te hanteren;
  • Hiervoor gebruik te maken van de mogelijkheid in bijzondere gevallen af te wijken van de normen uit de nota Stallen en Parkeren;
  • Hiervoor in het volgende stadium van de planontwikkeling een voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad;
  • Indien van toepassing in dit voorstel te beargumenteren wanneer een parkeernorm van 0 niet mogelijk is en dan zo dicht mogelijk bij 0 te blijven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, S&S

Tegen

GroenLinks, VVD, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), D66, CDA, SBU, PvdA

Lees onze andere moties

Actuele Motie Aansluiten bij Statiegeldalliantie

Lees verder

Motie Groene prestatie-indicatoren bij monitoren aantrekkelijk stationsgebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer