Actuele motie De Wiet­houder wint


12 oktober 2017

Motie 162/2017

De gemeenteraad bijeen op 12 oktober 2017,

Constaterende dat:

 • Het nieuwe regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en CU “Vertrouwen in de toekomst” ruimte biedt om te experimenteren met wietteelt gereguleerd door de overheid;
 • De VNG zich met haar rapport "Het failliet van het gedogen" in 2015 ook uitsprak voor een gereguleerde cannabisketen;

Ook constaterende dat:

 • Illegale wietteelt en het niet regelen van de ‘achterdeur’ leidt tot criminaliteit;
 • Een te hoog THC- gehalte de volksgezondheid in gevaar brengt;
 • De illegale wietteelt in huizen leidt tot brandgevaar en dus omwonenden in gevaar brengt;

Overwegende dat:

 • Het gedoogbeleid al geruime tijd achterhaald is en dit experiment ruimte biedt voor het uitproberen van nieuw beleid op de verkoop en teelt van wiet;
 • De gemeente Utrecht al lange tijd poogt om via een wiet-experiment te komen tot een vorm van gereguleerde wietteelt;
 • Legale wietteelt kan leiden tot minder georganiseerde criminaliteit en overlast voor coffeeshops en woonwijken. De capaciteit van de politie hierdoor beter en anders kan worden ingezet;

Draagt het college op om:

 • De gemeente Utrecht zo snel mogelijk aan te melden om mee te doen met als deelnemer aan de wiet-experimenten;
 • De opzet voor het experiment aan de raad voor te leggen en de raad op gezette momenten te informeren over de voortgang van de aanvraag;
 • Een actieve bijdrage te leveren aan het vormgeven van het juridisch kader dat als grondslag zal dienen voor de experimenten en de criteria waarop het experiment zal worden getoetst.

En gaat over tot de orde van de dag;

Klaas Verschuure, D66
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Steven de Vries, GroenLinks
Bülent Isik, PvdA
Nicole van Gemert, SP
Reinhild Freytag, Student & Starter


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PvdA, S&S, VVD

Tegen

CDA, SBU, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Actuele Motie Aandacht voor de pracht van de nacht

Lees verder

Motie Betaalbare warmtevoorziening voor iedereen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer