Motie Betaalbare warm­te­voor­ziening voor iedereen


2 november 2017

Motie 175/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag 2 november 2017, ter bespreking van het raadsvoorstel Warmtevisie Utrecht (agendapunt 11).

Constaterende dat:

 • Het college een visie op de warmtevoorziening in Utrecht heeft opgesteld;
 • De ambitie is gesteld om Utrecht in 2030 klimaatneutraal te laten zijn;
 • De CO2-uitstoot in Utrecht voor 1/3 wordt veroorzaakt door het verwarmen van gebouwen met aardgas;
 • Omschakeling naar een duurzame warmte- (en koude) voorziening nodig is om in 2030 klimaatneutraal te zijn;
 • Omschakeling naar een duurzame warmtevoorziening betekent dat gestopt moet worden met het gebruik van aardgas;
 • Het stoppen met aardgas vraagt om ingrijpende aanpassingen in gebouwen en de energie-infrastructuur;
 • Bewoners de overstap naar een alternatieve warmtevoorziening (voor een gedeelte) zelf moeten bekostigen.

Overwegende dat:

 • Bewoners financieel gestimuleerd moeten worden om over te stappen op een alternatieve warmtevoorziening;
 • Ook bewoners met weinig financiële middelen over moeten kunnen stappen op een alternatieve warmtevoorziening;
 • Overstappen naar een alternatieve warmtevoorziening zich pas op langere termijn terugbetaalt;
 • Goede en duurzame warmtevoorziening bijdraagt aan een beter milieu.

Draagt het college op:

 • Bij de overstap op een alternatieve warmtevoorzieningen uit te werken op welke wijze de betaalbaarheid wordt vormgegeven zodat de warmtevoorziening voor iedereen toegankelijk is;
 • Bij het actualiseren van de prestatieafspraken met Utrechtse corporaties het punt "energievisie" op de agenda te zetten en afspraken te maken over de betaalbaarheid van de warmtevoorziening.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Sander van Waveren, CDA
Jolande Uringa, ChristenUnie
Monique Bollen, GroenLinks
Reinhild Freytag, S&S
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Overgenomen

Voor

Tegen