Actuele motie Utrecht voor 14


9 juli 2020

Motie 139/2020

Constaterende dat:

 • Nederland een van de rijkste landen ter wereld is maar een grote groep, waaronder ook vele inwoners van Utrecht, achterblijft;
 • Iemand met een minimumloon hier nu 20% minder van kan betalen dan 40 jaar geleden;
 • Ons minimumloon veel lager is dan de Europese norm van 60% van het mediane inkomen;
 • Honderdduizenden mensen ervoor zorgen dat onze samenleving blijft functioneren in moeilijke tijden, terwijl ze zelf rond moeten komen van minder dan 14 euro per uur;
 • Op steeds meer plekken in Nederland mensen opstaan voor een eerlijke verdeling van de welvaart, te beginnen met een minimumloon van 14 euro per uur;
 • Steeds meer economen de voordelen zien van een verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen;
 • In de actieagenda schuldenvrij, aandacht is voor een hoger een bestaansminimum en minimuminkomen en deze actie dat doel onderschrijft,

Overwegende dat:

 • De mensen die nu tijdens de coronacrisis het land draaiende houden niet alleen applaus verdienen maar ook een fatsoenlijk loon;
 • Wij als gemeente een sociale zorgplicht hebben voor alle inwoners van Utrecht;
 • We tegelijk ook afhankelijk zijn van het landelijke beleid,

De raad spreekt uit dat:

 • Het doel van Voor 14 onderschreven wordt omdat de raad ziet dat er een hoger besteedbaar inkomen nodig is,

Verzoekt het college:

 • Deze boodschap toe te voegen in de al lopende lobbyagenda vanuit Utrecht Schuldenvrij,

En gaat over tot de orde van de dag.

Ruurt Wiegant, SP
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Julia Kleinrensink, GroenLinks
Mahmut Sungur, DENK
Eva Oosters, Student & Starter


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PVV, SP, S&S, GL, Denk, CU, D66, PvdA

Tegen

CDA, VVD, SBU