Actuele motie Wie A zegt moet ook B zeggen in de Week zonder Vlees en Zuivel


29 februari 2024

Motie 60/2024

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 29 februari 2024,

Constaterende dat:

 1. Vaker plantaardig eten een grote positieve impact heeft op mens, dier en milieu;
 2. Volgende week, van 4 tot en met 10 maart, de Nationale Week zonder Vlees en Zuivel plaatsvindt;
 3. Het college benadrukt de doelstellingen van deze week te onderschrijven;
 4. Het college heeft toegezegd dat Utrecht zich aansluit bij deze Week zonder Vlees en Zuivel;
 5. Het college tevens heeft toegezegd hier aandacht aan te besteden binnen de gemeentelijke organisatie, dit via haar communicatiekanalen naar buiten uit te dragen, en bedrijven, instellingen en scholen in Utrecht te wijzen op dit initiatief om zo de impact te vergroten.

Overwegende dat:

 1. Het college tegelijkertijd aangeeft deze week wel degelijk vlees en zuivel te serveren in haar bedrijfsrestaurants, en wel in vitrines los van ander aanbod;
 2. Het meedoen aan een Week zonder Vlees en Zuivel – zoals de naam helder aangeeft – geen ruimte biedt voor het serveren van vlees en zuivel, ook niet als dat in vitrines apart gezet wordt;
 3. Het aanbieden van vlees en zuivel en tegelijkertijd – ook naar buiten toe - communiceren dat dit in ieder geval deze week niet geconsumeerd zou moeten worden een dubbele boodschap is en tevens voedselverspilling in de hand werkt;
 4. De gemeente zich hiermee duurzamer en diervriendelijker voordoet dan ze is.

Draagt het college op:

 1. Geen halfbakken werk te leveren en tijdens de Nationale Week zonder Vlees en Zuivel enkel plantaardige opties aan te bieden in haar bedrijfsrestaurants;
 2. Dit ook als zodanig zowel intern als extern te communiceren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Charlotte Passier, Volt
Kirsten Alblas, ChristenUnie
Gert Dijkstra, EenUtrecht


Status

Verworpen

Voor

Bij1, ChristenUnie, EenUtrecht, Partij voor de Dieren, Volt

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Horizon (in de raad sinds januari 2024), PvdA, S&S, SBU, UtrechtNu!, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Jaarlijkse voortgangsbrief

Lees verder

Actuele Motie Bomenkap Europalaan-Noord pas na rechtspraak - II

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer