Actuele Motie Bomenkap Euro­palaan-Noord pas na recht­spraak - II


29 februari 2024

Motie 61/2024

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 29 februari, ter bespreking van Actuele Moties.

Constaterende dat:

 1. Het college de Europalaan-Noord wil herinrichten om daar een busbaan in het midden van de weg aan te leggen;
 2. Dit gepaard gaat met de kap van 120 bomen en dat een velvergunning is aangevraagd voor 112 bomen, waarvan een flink aantal vanwege hun forse omvang beeldbepalend en ecologisch belangrijk zijn;
 3. De Utrechtse Bomenstichting een beroep en een voorlopige voorziening bij de rechtbank heeft ingediend tegen de verleende vergunning om de bomen te kappen en op een aantal punten in het gelijk is gesteld;
 4. Het college per raadsbrief ‘Velvergunning bomen herinrichting Europalaan-Noord’ d.d. 9 februari 2024 reageert op een zitting van de Raad van State d.d. 29 februari en op het eind daarvan anticipeert op 3 scenario’s;
 5. Het college in scenario B schrijft: “Als de rechter ons in het gelijk stelt en de voorlopige voorziening opheft, wachten we in dat geval de hoger beroepsprocedure niet af”, waarmee het college dus aangeeft te gaan kappen terwijl er nog een beroep loopt;
 6. Het college in een wijkbericht schrijft dat, als de rechter besluit dat een deel van de bomen niet gekapt mogen worden: “Mogelijk snoeien we dan wel een aantal bomen om te voorkomen dat vogels een nest bouwen”.

Overwegende dat:

 1. Het in dit geval zuiver is als het einde van juridische procedures afgewacht wordt voordat betwiste maatregelen worden genomen;
 2. De kap van de vele en ook ecologisch waardevolle bomen niet terug te draaien is als het uiteindelijke beroep toch verloren wordt door de gemeente;
 3. Het snoeien van bomen om te voorkomen dat vogels zich zullen nestelen, de facto betekent dat die bomen al hun ecologische waarde zullen verliezen;
 4. Een juridische mogelijkheid niet betekent dat de kap van bomen ook wenselijk is gezien de steeds heftiger wordende klimaat- en biodiversiteitscrisis;
 5. Er enorme druk op dit project staat, en dat haastige spoed nergens goed is.

Draagt het college op:

 1. Pas over te gaan tot kap van de bomen aan de Europalaan-Noord nadat het definitieve beroep is afgehandeld en de rechtspraak heeft uitgewezen in hoeverre de kap legitiem is;
 2. De bomen aan de Europalaan-Noord niet nu al preventief te snoeien.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, BIJ1
Jantine Zwinkels, CDA Utrecht
Charlotte Passier, Volt
Marijn de Pagter, VVD
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht


Status

Verworpen

Voor

Bij1, CDA, EenUtrecht, Partij voor de Dieren, SBU, UtrechtNu!, Volt, VVD

Tegen

ChristenUnie, D66, GroenLinks, Horizon (in de raad sinds januari 2024), PvdA, S&S

Lees onze andere moties

Actuele motie Wie A zegt moet ook B zeggen in de Week zonder Vlees en Zuivel

Lees verder

Motie Zet lokale warmte-initiatieven niet in de kou; biedt bewoners een keuze

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer