Actuele motie Zendmast Kanaal­straat Lombok


18 mei 2017

Actuele motie 21/2017

De gemeenteraad van Utrecht bijeen op 18 mei 2017,

Constaterende dat:

 • rondom de Zendmast aan de Kanaalstraat in Lombok bewoners gezondheidsklachten hebben;
 • het antennebureau van de Rijksoverheid geen bewijslast van nadelige gezondheidseffecten van zendmasten vaststelt;
 • de gezondheidsraad niet kan stellen dat zendmasten geen nadeel hebben op gezondheid en milieu;
 • er landen en steden binnen de EU zijn die wèl uit gezondheidsoverwegingen maatregelen nemen tegen hoge straling, aantallen, plaatsing en instellingen van zendmasten;
 • de gemeente - en de GGD in het bijzonder - de wettelijke taak heeft om de gezondheid van burgers te bevorderen en beschermen;
 • landelijke wetgeving over zendmasten het gemeenten onmogelijk maakt om zelf scherpere regels op te stellen;
 • Utrecht voorheen wel een strenger zendmastenbeleid had;
 • onder de nieuwe Omgevingswet meer ruimte komt om lokaal beleid in te zetten.

Overwegende dat:

 • het college een bemiddelende rol kan spelen tussen bewoners, telecombedrijven en eigenaren van vastgoed waarop masten zijn geplaatst;
 • er discussie is over de registratie bij huisartsen, de GGD en het RIVM van klachten over straling van zendmasten;
 • het onwenselijk is om bewoners met klachten van het kastje naar de muur te sturen, in plaats daarvan kan ook het voorzorgsprincipe gelden.

Verzoekt het college:

 • deze gezondheidskwestie rondom straling van zendapparatuur in de gaten te houden door oa:
 • klachten van bewoners secuur te registreren bij de GGD en door te zenden naar het RIVM;
 • bewoners met klachten desgewenst te adviseren over factoren die mogelijk straling afgeven;
 • samen met bewoners en telecombedrijven oplossingen te verzamelen en te kijken hoe klachten van mensen kunnen worden verminderd en dit terug te koppelen aan de raad;
 • deze gezondheidskwestie landelijk aan te kaarten bij het Rijk;

en gaat over tot de orde van de dag.

Marleen Haage, Pvda
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Anne-Marijke Podt, D66
Marlène de Regt, GL


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, PvdD, D66, GL, CU

Tegen

VVD, CDA, S&S, SBU, SP