Motie Signaal naar Rijks­overheid voor Recreatie om de Stad


14 april 2017

Motie 20/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 13 april 2017 ter behandeling van het bestemmingsplan "Ockhuizerweg, Rijndijk, Haarzuilens en weerlegging zienswijze",

Constaterende dat:

  • Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer getroffen zijn door een Rijksbezuiniging uit 2011 van 40 miljoen euro op de Recreatie om de Stad-opgave en de financiële gevolgen daarvan ervaren.

Overwegende dat:

  • Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer een aantal voor de stad zeer belangrijke recreatie- en natuurgebieden beheren, zoals Haarzuilens en het Gagelbos;
  • De gemeente Utrecht al één van de minst groene steden van Nederland is, waardoor er juist meer groen bij moet komen;
  • Deze plekken unieke locaties zijn om groen te behouden en te beschermen en geen plekken moeten zijn om aanvullende inkomsten te moeten genereren.

Roept het college op om:

  • Een krachtig signaal over te brengen aan de formateurs van het nieuwe kabinet over het belang van de (groene) Reactie om de Stad-opgave;
  • Te bepleiten bij de formateurs van het nieuwe kabinet meer budget vrij te maken voor (groene) recreatie om de stad.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PvdA, GL

Tegen

D66, VVD, CDA, SBU, S&S, CU, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Lees onze andere moties

Motie Maak De Utrecht Standaard Toegankelijk ook uitgangspunt bij particuliere ontwikkelingen

Lees verder

Actuele motie Zendmast Kanaalstraat Lombok

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer