Motie Maak De Utrecht Standaard Toegan­kelijk ook uitgangspunt bij parti­cu­liere ontwik­ke­lingen


13 april 2017

Motie 15/2017

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 13 april 2016, ter bespreking van het Bestemmingsplan Hoek Rotsoord-Diamantweg, Tolsteeg,

Constaterende dat:

  • Utrecht de uitvoering van Agenda 22 en het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking hoog in het vaandel heeft staan en daaraan onder meer inhoud geeft met de recent ontwikkelde ‘Utrecht Standaard Toegankelijk’;
  • Deze standaard zich in eerste instantie richt op gemeentelijk vastgoed;
  • Ook bij particuliere nieuwbouw- en renovatieprojecten onvoldoende rekening wordt gehouden met de bezoekbaarheid ervan door mensen met een beperking;
  • Landelijke wetgeving geen ruimte biedt om hieraan extra eisen te stellen.

Van mening dat:

  • De Utrecht Standaard Toegankelijk ook bij particuliere ontwikkelingen uitgangspunt moet zijn.

Verzoekt het college:

  • Al het mogelijk te doen om ervoor te zorgen dat alle nieuw te bouwen woningen in het bouwplan Hoek Rotsoord-Diamantweg bezoekbaar worden voor mensen met een beperking;
  • De raad op de hoogte te houden van de voortgang hierbij.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tim Schipper, SP
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bulent Isik, PvdA
Bert-Jan Brussaard, CDA
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Reinhild Freitag, Student & Starter
Maarten Koning, D66


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Aardgasvrij met ruimte voor innovatie en keuzevrijheid

Lees verder

Motie Signaal naar Rijksoverheid voor Recreatie om de Stad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer