Amen­dement Groen in en rondom de stad


18 juni 2020

Amendement 56/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 18 juni 2020 ter behandeling van het Raadsvoorstel ‘Op weg naar een Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040’.

Constaterende dat:

  • In de uitgangspuntennotitie staat Utrecht kiest voor groen als ‘structurerend element’ en als belangrijk onderdeel van een klimaat-adaptieve stad;
  • Er concrete, cijfermatige uitgangspunten benoemd zijn voor de groei van het aantal woningen, kantoren en bedrijventerreinen in de stad, maar een dergelijk concreet uitgangspunt voor de hoeveelheid groen in en om de stad ontbreekt.

Overwegende dat:

  • Door het ontbreken van een concrete doelstelling voor groen, het risico bestaat dat ruimte voor groen minder sterk gewaarborgd wordt bij de uitwerking van Ruimtelijke strategie dan andere uitgangspunten.
  • Juist in een snel groeiende stad als Utrecht voldoende ruimte voor groen essentieel is: voor ontspanning voor mensen, voor ruimte voor plant en dier en voor het opvangen van water en hitte als gevolg van klimaatverandering.
  • Wetenschappelijk onderzoek aantoont dat kinderen 15% meer bewegen in een groene woonomgeving en dat ouderen langer leven in een omgeving waarin ze dagelijks kunnen wandelen en bewegen in het groen;
  • Het grootste gezondheidseffect optreedt bij groen in de directe leefomgeving (binnen 300 meter van de woning)

Besluit:

  • Aan beslispunt 1.5 toe te voegen:

Het uitgangspunt is:

1. Groene buitenruimte binnen 300 meter vanaf elk huis in Utrecht. Waar mogelijk is dit groen verbonden aan ander groen (groene ommetjes).

2. Groene recreatiegebieden rondom de hele stad, die goed bereikbaar zijn via een groene fiets- of wandelroute. Dit vergt met name aan de zuidkant van Utrecht een grote verbetering.

Floor de Koning, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Susanne Schilderman, D66
Tim Schipper, SP
Jantine Zwinkels, CDA


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, CU, D66, PvdA

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), Denk, VVD