Amen­dement Midden van Rijnenburg weer als zoek­gebied wind


9 juli 2020

Amendement 97/2020

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 9 juli 2020 ter behandeling van het Raadsvoorstel Visie en uitnodigingskader Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop,

Constaterende dat:

-De klimaatcrisis in volle hevigheid gaande is en er steeds meer indicaties zijn dat de opwarming van de aarde boven de 1,5 graad gaat uitkomen,

-Gebruik van duurzame energie, opgewekt door zonnevelden en windmolens, een essentiële rol speelt bij het voorkomen van verdere opwarming van de aarde;

-Het oorspronkelijke plan voor het energielandschap zou zorgen voor 10% van de Utrechtse energieopwekking en dat er sindsdien zoekgebeden in het midden van polder Rijnenburg voor windmolens zijn geschrapt, waarmee het maximumaantal windmolens is teruggegaan van elf naar acht;

Overwegende dat:

-Utrecht als grote stad een grootgebruiker is van energie en dat de vraag aan energie alleen maar verder toeneemt door groei van de stad,

-Wij als gemeente alles op alles moeten zetten om zelf onze eigen duurzame energie op te wekken,

-We ons energieprobleem niet op het bordje van toekomstige generaties of andere gemeentes moeten gooien,

-De huidige coalitie de ambitie heeft om zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn en dat grote woorden ook om grote acties vragen,

-Dat de realisatie van elf windmolens meer bijdraagt aan de klimaatambities dan acht windmolens;

Besluit:

-Het Raadsvoorstel Visie en uitnodigingskader Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop, vast te stellen, met dien verstande dat beslispunt 1 als volgt gewijzigd wordt: “Ruimte te bieden voor windmolens in het noorden en midden van Rijnenburg en het noorden van Reijerscop en zonnevelden in het noorden en oosten van Rijnenburg zolang als nodig voor een haalbare business case.”

-Bijbehorende teksten in visie en uitnodigingskader hiermee overeenkomstig te wijzigen.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Keti Koti, gebroken ketenen

Lees verder

Amendement Stilstandvoorziening voor vogels en vleermuizen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer