Amen­dement Spaar de Scha­pen­weide


15 september 2022

Amendement 75/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 september 2022, gezien het raadsvoorstel Omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040 d.d. 15 september 2022, kenmerk 7211496

Constaterende dat:

 1. Er in de Omgevingsvisie USP 2040 een parkgebied staat ingetekend op onder andere de plek van de huidige Schapenweide;
 2. In de Omgevingsvisie letterlijk staat dat de oude weilanden, specifiek de Schapenweide, de laatste resterende oorspronkelijke graslanden zijn. Dat deze belangrijke cultuurhistorische en ecologische waarden kent. Dat deze waardevol zijn vanwege ouderdom en nauwelijks bodemverstoring kennen. Dat er sprake is van een goede bodemrijping. Dat van alle weilanden op de Uithof deze de hoogste botanische kwaliteit hebben.
Overwegende dat:
 1. De Schapenweide daarom niet mag verworden tot parkgebied, met daaraan grenzend de entrees van nieuwe gebouwen en publiektoegankelijke horeca, en zeker niet tot sportpark, omdat deze groene structuur kwetsbaar is, en daarom gespaard dient te worden.

Besluit:

 1. Aan beslispunt 2 van het raadsvoorstel Omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040 d.d. 15 september 2022, kenmerk 7211496 toe te voegen:
  “met dien verstande dat de Schapenweide onaangetast en onveranderd blijft".
 2. De Omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040 dienovereenkomstig aan te passen.

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Linda Bode, Volt


  Status

  Verworpen

  Voor

  Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SBU, Denk, CU

  Tegen

  S&S, CDA, GL, D66, PvdA, VVD

  Lees onze andere moties

  Amendement Schrappen die hap

  Lees verder

  Motie Continuïteit lokale media waarborgen als nieuwe licentie later ingaat

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer