Amen­dement Schrappen die hap


15 september 2022

Amendement 73/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 september 2022, gezien het raadsvoorstel Omgevingsvisie Utrecht Science Park d.d. 15 september 2022, kenmerk 7211496

Constaterende dat:

  1. Er in de Omgevingsvisie USP 2040 drie nieuwe fietspaden ingetekend staan door de weilanden van Diergeneeskunde richting Tolakkerlaan en Rijnsoever (met rode stippellijnen op pagina 104 van de Omgevingsvisie);
  2. De weilanden die hierdoor worden doorkruist op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan (Hollandse Waterlinie);

Overwegende dat:

  1. Het huidige fietspad aan de Yalelaan prima voldoet om van de Uithof richting Bunnik en de Bilt te fietsen;
  2. De nieuw geplande fietspaden met hun asfalt en straatverlichting het landschap en de laatste stroken ongerept groen aantasten;
  3. Universiteit Utrecht grondeigenaar is, en deze heeft aangegeven dat de fietspaden kunnen worden geschrapt uit de omgevingsvisie;

Besluit:

  1. Aan beslispunt 2 van het raadsvoorstel Omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040 d.d. 15 september 2022, kenmerk 7211496 toe te voegen:
    "met dien verstande dat de ingetekende fietspaden uit de Omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040 worden geschrapt (overeenkomstig bijgevoegde afbeelding 1 waarin deze met zwarte lijnen zijn aangegeven)”
  2. De Omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040 dienovereenkomstig aan te passen.

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Linda Bode, Volt


Status

Verworpen

Voor

EenUtrecht, Volt, Bij1, Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), Denk, CU

Tegen

CDA, GL, D66, PvdA, VVD, Utrecht Solidair, S&S