Amen­dement Volwaardige super­markt op de Uithof


15 september 2022

Amendement 72/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 september 2022, gezien het raadsvoorstel Omgevingsvisie USP 2040 d.d. 15 september 2022, kenmerk 2538

Constaterende dat:

 1. De Uithof de komende jaren doorgroeit naar een volwaardige buurt met 4.500 inwoners en meer dan 70.000 dagelijkse bezoekers.
 2. Een enorme vraag vanuit de samenleving is voor een volwaardige supermarkt op de Uithof.
 3. Op 10 maart j.l. een petitie hiertoe aan de burgemeester is overhandigd met meer dan 1000 handtekeningen.
 4. Verschillende marktpartijen hebben aangegeven interesse te hebben in het exploiteren van een volwaardige supermarkt op de Uithof.
 5. Op 10 maart j.l. de raad met ruime meerderheid M70/2022 “Supermarkt op de Uithof” heeft aangenomen, waarin het uitsprak voor de bouw van een volwaardige supermarkt op de Uithof.
 6. In de omgevingsvisie tóch enkel ruimte wordt geboden voor een mondjesmate uitbreiding van de bestaande supermarkt tot een “blurred-concept” to-go en full-service supermarkt, in plaats van een volwaardige full-service supermarkt.

Overwegende dat:

 1. De verhuizing en uitbreiding van de dure en kleine Spar Uithof tot een “blurred-concept” to-go en full-service supermarkt onvoldoende is om de vraag van bewoners en bezoekers te beantwoorden.
 2. De ontwikkeling van een supermarkt op de Archimedeslaan niet mag betekenen dat een full-service concept wordt geweerd op de Uithof.
 3. Het realiseren van een full-service supermarkt op de Uithof wel in samenhang moet worden beoordeeld met de ontwikkelingen en nadere invulling op de Archimedeslaan.
 4. Er nu 750 m2 voor retail/supermarkt is opgenomen, maar mogelijk meer vierkante meter nodig zijn voor het realiseren van een full-service supermarkt.
 5. Bij een volwaardige buurt zoals de Uithof een volwaardige, c.q., “full-service” supermarkt hoort.

Besluit dat:

 1. Aan beslispunt 2 als belangrijkste uitgangspunt toe te voegen: de ruimte bieden aan de realisatie van een echte full-service supermarkt op de Uithof;
 2. Uit te zoeken hoe dit uitgangspunt vorm kan krijgen in samenhang met de Archimedeslaan en een mogelijke toename van het benodigd aantal vierkante meters;
 3. Dit streven nader uit te werken met de grondeigenaren, eigenaren van het vastgoed en potentiële marktpartijen.
 4. De omgevingsvisie Utrecht Science Park 2040 dienovereenkomstig aan te passen.

Rick van der Zweth, Partij van de Arbeid
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Has Bakker, D66
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Bina Chirino, ChristenUnie
Linda Bode, Volt
Tess Meerding, VVD
Stevie Nolten, BIJ1
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Gert Dijkstra, EenUtrecht
David Bosch, PVV


Status

Aangenomen

Voor

Unaniem aangenomen

Tegen