Motie Go vegan op klimaat­bij­een­komsten


7 juli 2022

Motie 178/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 juli 2022 ter bespreking van Voorjaarsnota 2022 / Eerste Bestuursrapportage 2022,

Constaterende dat:

  • Bestuurders van de gemeente Utrecht met regelmaat naar elders reizen om over klimaat en duurzaamheid te spreken;
  • Op dat soort klimaat- en duurzaamheidsbijeenkomsten vaak voorzien wordt in eten en drinken;
  • Het consumeren van vlees en zuivel een flinke negatieve impact heeft op het klimaat;
  • De wereldwijde veehouderij volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor 14,5 procent van alle uitstoot van broeikasgassen.

Overwegende dat:

  • Het vreemd is dat bestuurders van de gemeente Utrecht praten over een beter klimaat en meer duurzaamheid, om vervolgens via hun consumptie bij te dragen aan een slechter klimaat en minder duurzaamheid;
  • Bestuurders van de gemeente Utrecht - zeker op klimaatbijeenkomsten - een voorbeeldfunctie hebben
  • Plantaardige catering helaas niet altijd aanwezig is en dit dan ook helaas een beperkende factor kan zijn;

Draagt het college op:

  • Plantaardig te consumeren bij bijeenkomsten over klimaat en duurzaamheid voor zover aanwezig en dit ook te laten gelden voor meereizende ambtenaren;
  • Plantaardig te cateren bij zelf georganiseerde bijeenkomsten over klimaat en duurzaamheid en te voorzien in dierlijke producten als daar vooraf om gevraagd wordt volgens het principe Carnivoor-geef-het-door.

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, Bij1


Status

Verworpen

Voor

Bij1, Partij voor de Dieren

Tegen

EenUtrecht, Volt, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GL, SBU, Denk, CU, D66, PvdA, VVD