Motie Overgaan naar plant­aardig is wethou­der­waardig


7 juli 2022

Motie 177/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 juli 2022, ter bespreking van de voorjaarsnota 2022 en het coalitieakkoord,

Constaterende dat:

 • Het overgaan naar meer plantaardig eten en het minder eten van dierlijke eiwitten - de eiwittransitie - noodzakelijk is om de klimaatcrisis aan te pakken;
 • Het college in het coalitieakkoord het aanpakken van de klimaatcrisis terecht ziet als één van haar hoofdtaken de komende jaren;
 • Het college heeft aangegeven in het coalitieakkoord dat zij het overgaan naar een plantaardige keuken herkent als een onderdeel van het tegengaan van de klimaatcrisis en dat de gemeente daarin het goede voorbeeld moet geven;
 • Het overgaan naar meer plantaardig eten en het minder eten van dierlijke eiwitten daarnaast belangrijk is voor de gezondheid van Utrechters en voor dierenwelzijn;

Overwegende dat:

 • De eiwittransitie de komende jaren een steeds belangrijkere taak gaat worden voor het college gezien de ambities op het gebied van het tegengaan van de klimaatcrisis;
 • De eiwittransitie domein overstijgend is en vraagt om een eigen beleidsveld;
 • De wethouder al heeft toegegeven dat de eiwittransitie niet alleen binnen volksgezondheid valt, maar ook breder gaat over een duurzame toekomst;
 • De eiwittransitie bijvoorbeeld ook invloed gaat hebben op de ruimtelijke indeling en het gebruik van landbouwgrond in de gemeente Utrecht en kleinschaligere en duurzamere landbouw zal betekenen;
 • Kleinschaligere en duurzamere landbouw helpt om de klimaatcrisis tegen te gaan;
 • Er in Groningen al is gekozen voor het aanstellen van een wethouder eiwittransitie;

Draagt het college op:

 • In de eerstvolgende collegevergadering een wethouder eiwittransitie aan te stellen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

EenUtrecht, Bij1, Partij voor de Dieren

Tegen

Volt, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, CDA, GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, D66, PvdA, VVD