Amen­dement Stress wordt niet minder van een tijdelijk huur­con­tract


3 februari 2022

Amendement 2022/5

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 februari 2021, gezien het raadsvoorstel Raadsvoorstel Tijdelijk wonen en nieuwe grondexploitatie BEFU-terrein Hoograven,

Constaterende dat:

  1. Geluidsoverlast schadelijk voor de gezondheid kan zijn en bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of slechte nachtrust tot gevolg kan hebben;
  2. Op het BEFU terrein geluidsbelasting van de A12 aanwezig is;
  3. De Wet geluidshinder die gericht is op het voorkomen van gezondheidsschade door geluidsoverlast alleen voorschriften kent voor permanente woningen langs Rijkswegen;
  4. Door te kiezen voor de ontwikkeling van tijdelijk wonen, op het BEFU terrein toch woningen kunnen komen;
  5. Om de geluidshinder voor de bewoners te beperken diverse maatregelen worden genomen, zoals een acceptabel binnenniveau van 33-38 dB en goede ventilatie;
  6. Er daarnaast door de ontwikkelaar 2 optionele maatregelen gekozen moeten worden uit: een geluidsluwe zijde, een slaapruimte aan de geluidsluwe of minst belaste zijde; een goede buitenruimte en een woonduur van maximaal 5 jaar;

Overwegende dat:

  1. Het goed is dat er maatregelen geëist en gevraagd worden om de geluidsbelasting te verminderen, zodat bewoners minder risico op stress en gezondheidsklachten door geluid hebben;
  2. Het beperken van de woonduur echter niet bij aan minder geluidsbelasting: Een slechte nachtrust wordt niet minder als mensen weten dat ze na een bepaalde datum nieuwe woonruimte moeten hebben gevonden;
  3. Het verplicht stellen van een geluidsluwe zijde wél bijdraagt aan het verminderen van geluidsbelasting;

Besluit:

Beslispunt 2b van het Raadsvoorstel Tijdelijk wonen en nieuwe grondexploitatie BEFU-terrein Hoograven als volgt te wijzigen:

2b. Er worden geluidsbeperkende maatregelen toegepast die bijdragen aan een optimale gezondheidsbescherming van de tijdelijke bewoners, waaronder een acceptabel binnenmilieu, met tegelijkertijd een goed ventilatiesysteem en een geluidsluwe zijde en slaapruimte georiënteerd aan de geluidsluwe zijde.

Ingediend door:

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Jeffrey Koppelaar, Student & Starter


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), Denk, PvdA, S&S

Tegen

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CDA, GroenLinks, SBU, ChristenUnie, D66, VVD

Lees onze andere moties

Amendement Ontmoeting, beweging én ecologie in het Lieschbospark en langs de Liesboschwetering

Lees verder

Amendement Duurzaamheid is de norm, ook bij tijdelijke woningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer