Motie Activeer de door­stroming uit de sociale huur­sector


7 december 2017

Motie 248/2017

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 7 december 2017, ter bespreking van het Actieplan Middenhuur,

Constaterende dat:

  • Er grote vraag is naar betaalbare sociale huurwoningen;
  • Er lange wachtlijsten zijn voor sociale huurwoningen;
  • Een deel van de huurders in sociale huurwoningen 'goedkoop scheefwonen';
  • Er te weinig doorstroming is in sociale huursector.

Overwegende dat:

  • Door de doorstroming te faciliteren en actief aan te pakken komen een aantal sociale huurwoningen leeg die later verhuurd kunnen worden aan mensen met een kleine portemonnee;
  • Hiermee de druk op sociale huurvoorraad kan afnemen;
  • Doorstroming economische voordelen kan hebben voor de ondernemers.

Draagt het college op:

  • Om het actieplan middenhuur actief in te zetten om de doorstroming uit sociale huursector op gang te brengen en mogelijkheden te vergroten.;
  • In overleg met corporaties stimuleringsmaatregelen ter bevordering van doorstroming in de sociale huursector te onderzoeken zoals: persoonlijke begeleiding door de corporaties in het vinden van een passende middenhuurwoning.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bülent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Gertjan te Hoonte, VVD
Jolande Uringa, ChristenUnie
Bert-Jan Brussaard, CDA
Susanne Schilderman, D66
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Tim Schipper, SP


Status

Aangenomen

Voor

PvdA, Partij voor de Dieren, VVD, ChristenUnie, CDA, D66, GroenLinks, SBU, SP (sinds 2022 niet meer in de raad)

Tegen

S&S

Lees onze andere moties

Motie Vervang op ecologische bomenwaarde

Lees verder

Amendement Sloop geen goede woningen en houd Beurskwartier groen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer