Motie Blijf zoeken naar moge­lijk­heden om online in te grijpen


9 maart 2023

Motie 48/2023

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 maart 2023, ter bespreking van het debat uitspraak rechter online gebiedsverbod,

Constaterende dat:

  1. De verstoring van de openbare orde in Utrecht steeds vaker een online component heeft;
  2. De burgemeester het initiatief heeft genomen om een online gebiedsverbod op te leggen om ongeregeldheden in de stad te voorkomen;
  3. De rechter heeft geoordeeld dat het door de burgemeester opgelegde gebiedsverbod in strijd was met de geldende Algemeen Plaatselijke Verordening en een te grote inbreuk maakte op de vrijheid van meningsuiting.

Overwegende dat:

  1. Er inmiddels verschillende voorbeelden zijn in Utrecht van ordeverstoringen, waarbij online uitingen zorgden voor olie op het vuur;
  2. Een online uiting opruiend kan zijn en direct gevolgen kan hebben voor de openbare orde in de stad en daarmee niet per definitie onder vrijheid van meningsuiting valt;
  3. De gemeenteraad van onze burgemeester vraagt om de openbare orde in de stad te bewaken;
  4. Ontwikkelingen online die een directe bedreiging vormen voor de openbare orde in de stad daarmee per definitie om handelingsperspectief voor de burgemeester vragen.

Draagt het college op:

  1. Te blijven zoeken naar mogelijkheden voor de burgemeester om lokaal op te kunnen treden, waar online uitingen de openbare orde in Utrecht raken en zich sterk te blijven maken voor een helder juridisch kader;
  2. Lokale regelgeving, in overleg met de raad, waar nodig te wijzigen, zodanig dat deze ook ruimte biedt om in te grijpen bij online uitingen die de openbare orde in Utrecht bedreigen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Bert van Steeg, CDA
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Marijn de Pagter, VVD
Ilse Raaijmakers, PvdA
Bina Chirino, CU
Ruud Maas, Volt
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Esma Kendir, Student & Starter
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, VVD, PvdA, CU, Denk, SBU, GL, CDA, S&S

Tegen

Bij1, D66, PVV

Lees onze andere moties

Actuele motie Verkiezingsborden als standaard

Lees verder

Actuele Motie Stop de vierde aanvliegroute

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer