Motie Bomen als natuurlijk airco­systeem van onze stad


3 februari 2022

Motie 2022/38

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 februari 2022, ter bespreking van Raadsvoorstel Visie Klimaatadaptatie,

Constaterende dat:

 1. Met de visie klimaatadaptatie concrete doelen stellen om Utrecht klimaatadaptief te maken;
 2. We als stad te maken hebben met hete en droge zomers;
 3. Airco’s ten op zichte van ventilatoren relatief veel energie (kwh) verbruiken (namelijk 15 keer meer);
 4. Airco’s met koudemiddel een negatieve impact op het klimaat hebben;
 5. Het koudemiddel wat in airco’s gebruik wordt uit fluorkoolwaterstoffen bestaat, welke sterke broeikasgassen zijn die 2.000 keer zoveel meer uitstoot hebben dan CO2;
 6. Eén boom gelijk staat aan tien airco’s;

Overwegende dat:

 1. Slecht geïsoleerde woningen en panden in de zomer vaak te warm zijn om er prettig te verblijven;
 2. Met zonwering, goede isolatie en slim luchten van woningen al veel warmte buiten gehouden kan worden;
 3. Niet iedere Utrechter thuis de ruimte heeft om af te koelen en daarvoor is aangewezen op een koele buitenruimte ofwel meer groen in de nabije leefomgeving wenselijk is;

Draagt het college op:

 1. Inwoners te informeren over de impact van airco’s en stimuleren van aanplanten van meer bomen en verticaal groen;
 2. De raad hierover te informeren;

Ingediend door:

Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


  Status

  Overgenomen

  Voor

  Tegen

  Lees onze andere moties

  Amendement Waterkwaliteit levendig

  Lees verder

  Motie Vergeet de egels uit het Thomas á Kempisplantsoen niet

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer