Motie Bomenkap Euro­palaan-Noord pas na recht­spraak


18 januari 2024

Motie 3/2024

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 januari, ter bespreking van Actuele Moties

Constaterende dat:

1. Het college de Europalaan-Noord wil herinrichten om daar een busbaan in het midden van de weg aan te leggen

2. Dit gepaard gaat met de kap van 120 bomen en dat een velvergunning is aangevraagd voor 112 bomen, waarvan een flink aantal vanwege hun forse omvang beeldbepalend en ecologisch belangrijk zijn

3. De Utrechtse Bomenstichting een beroep en een voorlopige voorziening bij de rechtbank heeft ingediend tegen de verleende vergunning om de bomen te kappen

4. Het college per raadsbrief ‘Velvergunning bomen herinrichting Europalaan-Noord’ d.d. 22 december 2023 (één dag voor het kerstreces!) laat weten tot kap over te gaan zonder de beroepsbehandeling af te wachten, omdat “we dan eerder al in het gelijk gesteld zijn door de uitspraak van de voorlopige voorziening” en dat dit juridisch mogelijk zou zijn.

Overwegende dat:

1. Het zuiver is als het einde van juridische procedures afgewacht wordt voordat betwiste maatregelen worden genomen;

2. De kap van de vele en ook ecologisch waardevolle bomen niet terug te draaien is als het uiteindelijke beroep toch verloren wordt door de gemeente;

3. Een juridische mogelijkheid niet betekent dat de kap van bomen ook wenselijk is gezien de steeds heftiger wordende klimaat- en biodiversiteitscrisis;

4. Herplant van nieuwe bomen als compensatie van gekapte bomen veel ecologisch waardeverlies bekent;

Draagt het college op:

1. Pas over te gaan tot kap van de bomen aan de Europalaan-Noord nadat het definitieve beroep is afgehandeld en de rechtspraak heeft uitgewezen in hoeverre de kap legitiem is

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, BIJ1
Jantine Zwinkels, CDA Utrecht
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Charlotte Passier, Volt
Marijn de Pagter, VVD


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen