Motie Circulair bouwen stimu­leren


5 november 2020

Motie 337/2020

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 5 november ’20, ter bespreking van het raadsvoorstel Utrecht Circulair 2020 – 2023.

Constaterende dat:

 • Utrecht de ambitie heeft om in 2050 Circulair te zijn;
 • De periode 2020 – 2023 wil gebruiken om te leren en experimenteren en vanaf 2023 wil versnellen;
 • Utrecht wil inzetten op circulaire gebiedsontwikkeling en circulair bouwen.

Overwegende dat:

 • De gemeente heeft een met de tenderprocedure een krachtig instrument in handen om de circulaire bouw op te schalen;
 • De omgevingswet wellicht kansen biedt om circulair bouwen te stimuleren door in het omgevingsplan duidelijke ambities op te nemen;
 • Bij inkoop (aanbesteding) al gewerkt wordt met Rapid Circulair Contracting waar een programma van eisen plaats heeft gemaakt voor een programma van ambitie en van die ervaring geleerd kan worden hoe ook in de tenderprocedure ambitie meer het uitgangspunt kan zijn.

Draagt het college op:

 • Het proces van tendering te bekijken en te bezien waar het proces aangepast kan worden zodat de ambitie nog meer het uitgangspunt is;
 • Te verkennen welke mogelijkheden omgevingsplannen bieden om circulaire ambities en
  sturingswensen op te nemen;
 • Hierover te rapporteren in Q3 van 2021.

En gaat over tot de orde van de dag.

Rachel Heijne, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student & Starter
Jan Wijmenga, ChristenUnie
Jantine Zwinkels, CDA
Jelmer Schreuder, D66


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Upcycle Center Utrecht 2

Lees verder

Motie Geef ook invulling aan verantwoorde consumptie, te beginnen met kleding

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer