Motie Dieren­arts­kosten in kortings­aanbod U-Pas


1 juni 2017

Motie 30/2017

De gemeenteraad van Utrecht, bijeen op 1 juni 2017 ter behandeling van de Verordening U-Pas;

Constaterende dat:

 • De U-Pas als doel heeft bewoners te ondersteunen bij het meedoen in de maatschappij;
 • Een vergoeding voor dierenartskosten daardoor in principe niet opgenomen kan worden in het reguliere aanbod van de U-pas;
 • Uit navraag bij ambtenaren blijkt dat vergoeding van dierenartskosten wél opgenomen kan worden in het kortingsaanbod van de U-pas;
 • Ambtenaren de komende periode gaan werken aan het uitbreiden van dit kortingsaanbod door nieuwe bedrijven en organisaties kortingen aan te laten bieden aan U-pashouders.

Overwegende dat:

 • Huisdierbezitters die moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen vaak te laat of niet naar de dierenarts (kunnen) gaan als hun huisdier ziek of gewond is, waardoor dieren onnodig lijden;
 • Mensen ook in de financiële problemen kunnen komen (door ontslag, scheiding e.d.) áls ze al huisdieren hebben;
 • Ook mensen met weinig geld genieten van het gezelschap van een huisdier en zich hierdoor minder eenzaam kunnen voelen;
 • In Amsterdam mensen met een Stadspas (de Amsterdamse U-Pas) een waardebon krijgen voor een gratis bezoek aan de dierenarts en korting krijgen op een medisch noodzakelijke behandeling. Ook kunnen ze hun hond, kat of konijn gratis laten chippen, castreren of steriliseren.

Verzoekt het college:

 • In gesprek te gaan met Utrechtse dierenartsen en bij hen te pleiten voor opname in het kortingsaanbod van de U-Pas;
 • Tevens in gesprek te gaan met dierenziektekostenverzekeraars en bij hen te pleiten voor opname in het kortingsaanbod van de U-Pas;
 • De raad uiterlijk in het vierde kwartaal van 2017 over de voortgang en afspraken te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Mede ondertekend door:

Nicole van Gemert, SP
Arjan Kleuver, D66
Marloes Metaal, CDA
Heleen de Boer, GroenLinks
Reinhild Freytag, Student&Starter


Status

Aangenomen

Voor

unaniemaangenomen

Tegen