Motie schuif met potje geld voor duurzamer stadhuis


1 juni 2017

Motie 29/2017

De Gemeenteraad van Utrecht, bijeen op donderdag 1 juni ter bespreking van het voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het groot onderhoud inclusief duurzaamheidsmaatregelen en tijdelijke huisvesting gebruikers Stadhuis,

Constaterende dat:

  • De Gemeente Utrecht een gezonde en duurzame toekomst nastreeft;
  • Er verschillende scenario’s voorliggen met betrekking tot de tijdelijke huisvesting voor gebruikers van het stadhuis tijdens de verbouwing;
  • Door scherp te kiezen binnen deze scenario’s veel geld bespaard kan worden op de tijdelijke huisvesting.

Overwegende dat:

  • Een sobere keuze in de mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting ertoe leidt dat niet het volledige daarvoor gereserveerde budget benodigd is;
  • Dit geld beter besteed kan worden aan blijvende maatregelen waar ook toekomstige generaties profijt van hebben.

Roept het college op:

  • Indien er budget over is, dat nu ter beschikking is gesteld ten behoeve van de tijdelijke huisvesting tijdens Groot Onderhoud stadhuis, dit geld niet terug te laten vloeien naar de algemene middelen;
  • Maar het eventuele overgebleven budget te besteden aan de duurzaamheidsmaatregelen in het kader van het Groot Onderhoud van het Stadhuis.

En gaat over tot de orde van de dag,

Eva van Esch, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, S&S

Tegen

CDA, GL, PvdA, SP, VVD, D66, CU, SBU