Motie Finan­cieel tekort vraagt ook om groslijst bezui­ni­gingen


28 maart 2024

Motie 106/2024

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 28 maart 2024, ter bespreking van de raadsbrief ’Groter tekort op inkomsten vanuit het Rijk’ d.d. 5 februari 2024.

Constaterende dat:

1. Volgens het college het financiële tekort op de gemeentelijke begroting vanaf 2027 naar verwachting ca. 61 tot 75 miljoen euro structureel bedraagt;

2. In de raadsbrief het college een financiële strategie beschrijft met vier pijlers die dit financiële tekort moet gaan opvangen;

3. De gemeenteraad bij de Voorjaarsnota 2024 (VJN) eerste keuzes moet gaan maken over de te volgen financiële strategie die mogelijk hard gaan ingrijpen op het wel en wee van de Utrechtse samenleving;

4. Het college in de commissie VBF d.d. 21 maart heeft toegezegd de pijlers uit de raadsbrief tijdig verder uit te werken inclusief een lijst met potentiële opties voor bezuinigingen, optellend tot ca. 75 miljoen euro.

Overwegende dat:

1. Het college in de commissie VBF d.d. 21 maart aangeeft alleen een pakket aan bezuinigingen van ca. 75 miljoen euro volledig uit te kunnen werken voor in de Voorjaarsnota 2024 én (citaat) ‘niet veel meer dan dat’;

2. Het college toen, ook niet op uitdrukkelijk verzoek vanuit de commissie, niet een langere groslijst heeft willen toezeggen met mogelijke bezuinigingen die samen optellen tot minimaal 150 miljoen euro, zodat er echt iets te kiezen valt;

3. Dit opvallend is want het college geeft in dezelfde commissie wel aan dat zij de raad in positie wil brengen inzake het oplossen van het financiële tekort en dit feitelijk toch echt niet kan zonder een langere groslijst;

4. De gemeenteraad, als andere pijlers (te) weinig effect opleveren, altijd moet kunnen kiezen uit meerdere mogelijke opties om te bezuinigen;

5. Het daarom van groot belang is dat het college een langere en/of uitgebreidere groslijst met opties opstelt, die niet volledig hoeft te worden uitgewerkt, maar wel is voorzien van een eerste beoordeling op haalbaarheid

en wenselijkheid;

6. In deze groslijst ook onderdelen kunnen staan die nu nog niet onder de zogenaamde beïnvloedbare ruimte vallen;

7. Het bijvoorbeeld dan ook kan gaan over het halveren van de jaarlijkse investering in het opknappen van werfkelders, hetgeen een bezuiniging structureel jaarlijks (oplopend) oplevert van enkele miljoenen euro’s.

Draagt het college op:

1. Een groslijst van bezuinigingen op te stellen die gezamenlijk optelt tot een jaarbedrag vanaf 2027 van minimaal structureel 150 miljoen euro;

2. De bezuinigingen op deze groslijst allen te voorzien van een beoordeling op haalbaarheid en wenselijkheid;

3. Deze groslijst onderdeel te laten zijn van de financiële strategie t.b.v. het tekort en de Voorjaarsnota 2024.


Gert Dijkstra, EenUtrecht
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Jantine Zwinkels, CDA
Ruud Maas, Volt
Yvonne Hessels, Utrecht Solidair
David Bosch, UtrechtNu!


Status

Verworpen

Voor

Horizon (in de raad sinds januari 2024), Utrecht Solidair, UtrechtNu!, Partij voor de Dieren, EenUtrecht, Volt, Bij1, VVD, CDA

Tegen

PvdA, D66, ChristenUnie, SBU, GroenLinks, S&S

Lees onze andere moties

Motie Stop het verdienen aan de wooncrisis

Lees verder

Motie Onsje minder bij het college, onsje meer bij de raad?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer