Motie Onsje minder bij het college, onsje meer bij de raad?


28 maart 2024

Motie 145/2024

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 28 maart 2024 ter bespreking van Raadsvoorstel Versterking Raadsbudgetten,

Constaterende dat:

1. De rekenkamer de afgelopen tijd met 6 stafmedewerkers heeft gewerkt om onderzoek te doen naar de effectiviteit van beleid;

2. De rekenkamer de 6e medewerker heeft betaald uit incidentele middelen;

3. De rekenkamer vraagt om behoud van de 6e medewerker en uitbreiding naar een 7e;

4. Utrecht vergeleken met de andere G4-steden een kleine rekenkamer heeft;

5. Er aan het begin van deze raadsperiode miljoenen aan extra middelen zijn geïnvesteerd in personeel en organisatie in de gemeente, waaronder jaarlijks 320.000 euro voor directe ondersteuning van een nieuwe wethouder (bestuursadviseur, communicatieadviseur, secretaresse);

6. Er vorig jaar 2 fte extra flexibele bestuursondersteuning voor het college is ingeboekt, mede vanwege de groei van de stad;

Overwegende dat:

1. Het essentieel is om een sterke en goed functionerende rekenkamer te hebben;

2. De gemeentelijke begroting sterk gegroeid is, en het dus ook nodig is om de controlerende taak van de rekenkamer uit te breiden;

3. De groeiende stad zich ook aan de zijde van de raad moet vertalen tot extra ondersteuning, en niet alleen aan de zijde van het college;

4. Er eventueel een budgetneutrale mogelijkheid is om de rekenkamer te versterken, door dit te verschuiven van de ondersteuning van het college;

Spreekt uit dat:

1. Instandhouding en uitbreiding van de rekenkamer nodig is om de gemeenteraad goed te ondersteunen in haar controlerende taak;

2. Dekking voor uitbreiding van de rekenkamer past binnen de groei van de gemeente Utrecht de afgelopen jaren en derhalve gedekt kan worden uit overhead, groei van de stad dan wel het groeikader;

Marijn de Pagter, VVD
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Ruud Maas, Volt
Gert Dijkstra, EenUtrecht


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Horizon (in de raad sinds januari 2024), Utrecht Solidair, UtrechtNu!, EenUtrecht, Volt, Bij1, VVD, SBU, CDA

Tegen

PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, S&S

Lees onze andere moties

Motie Financieel tekort vraagt ook om groslijst bezuinigingen

Lees verder

Motie Geef Tanden aan Bezwaarprocedures Evenementen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer