Motie Gedoog spontane vegetatie


18 februari 2021

Motie 39/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 februari 2021, gezien het raadsvoorstel Nota beheer openbare ruimte, kenmerk 7738976

Constaterende dat:

1. “Onkruid” een term is met een negatieve connotatie die impliceert dat deze vegetatie ongewenst of ondergewaardeerd is;

2. Elk groen in meer of mindere mate een bijdrage kán leveren aan klimaat en biodiversiteit;

Overwegende dat:

1. Een neutrale of positieve benaming een eerste stap is richting neutraal of positief waarderen;

2. Het vanwege de biodiversiteitscrisis noodzakelijk is anders te gaan nadenken over groen en daarvoor bijvoorbeeld de norm voor spontane vegetatie om te draaien in “stoepplantjes laten staan, tenzij..”;

3. Spontane vegetatie een belemmering kan zijn voor bijvoorbeeld veiligheid of toegankelijkheid of een ander belang, en in die gevallen uiteraard beheerst kan worden;

Draagt het college op:

1. De term “onkruid” niet meer te gebruiken in toekomstige gemeentelijke documenten;

2. Gefaseerd te werken aan een beheersysteem waarbij uitgangspunt is dat spontane vegetatie in principe blijft staan, ténzij er een reden is om het te verwijderen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student & Starter


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, S&S, CDA, GL, SBU, Denk

Tegen

PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), CU, D66, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Voortaan in de bebouwde kom klinkers in plaats van asfalt

Lees verder

Motie Geen extra bedrag naar de Vuelta

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer