Motie Gedoog spontane vegetatie


18 februari 2021

Motie 39/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 18 februari 2021, gezien het raadsvoorstel Nota beheer openbare ruimte, kenmerk 7738976

Constaterende dat:

1. “Onkruid” een term is met een negatieve connotatie die impliceert dat deze vegetatie ongewenst of ondergewaardeerd is;

2. Elk groen in meer of mindere mate een bijdrage kán leveren aan klimaat en biodiversiteit;

Overwegende dat:

1. Een neutrale of positieve benaming een eerste stap is richting neutraal of positief waarderen;

2. Het vanwege de biodiversiteitscrisis noodzakelijk is anders te gaan nadenken over groen en daarvoor bijvoorbeeld de norm voor spontane vegetatie om te draaien in “stoepplantjes laten staan, tenzij..”;

3. Spontane vegetatie een belemmering kan zijn voor bijvoorbeeld veiligheid of toegankelijkheid of een ander belang, en in die gevallen uiteraard beheerst kan worden;

Draagt het college op:

1. De term “onkruid” niet meer te gebruiken in toekomstige gemeentelijke documenten;

2. Gefaseerd te werken aan een beheersysteem waarbij uitgangspunt is dat spontane vegetatie in principe blijft staan, ténzij er een reden is om het te verwijderen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Tessa Sturkenboom, Student & Starter


Status

Verworpen

Voor

PvdD, S&S, CDA, GL, SBU, Denk

Tegen

PVV, SP, CU, D66, PvdA, VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer