Motie Geen extra bedrag naar de Vuelta


25 maart 2021

Motie 51/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 25 maart 2021, ter bespreking van het raadsvoorstel Aanvullende bijdrage La Vuelta Holanda,

Constaterende dat:

1. Het college in het raadsvoorstel wederom om extra geld vraagt voor de start van de Vuelta,
2. Het extra geld nodig is vanwege het uitstel van de start van de Vuelta door corona,
3. Het raadsvoorstel de mogelijkheid van negatief resultaat openhoudt en aangeeft dat deze middels de bestaande verhoudingen verdeeld worden en dat daarmee dus ook de gemeentelijke beurs getrokken kan worden,

Overwegende dat:

1. Er in de samenwerkingsovereenkomst afspraken zijn gemaakt hoe om te gaan met onvoorziene kosten en verdeling daarvan,
2. Het risico op financiële tegenvallers reëel is, gezien de uitbraak van het coronavirus met regelmaat zorgt voor onvoorziene omstandigheden,
3. Het risico op financiële tegenvallers reëel is, gezien de start van de Tour de France in Utrecht zorgde voor onvoorziene kostenposten van 584.000 euro,
4. De Vuelta een commercieel evenement is, waarvan de Spaanse organisatie en de private markt profiteren,
5. Het in tijden van druk op gemeentelijke begrotingen logisch is een maximum te stellen aan dit soort te leveren publieke bijdrages,

Draagt het college op:

1. Na het besluit in maart 2021 niet nog eens uitstel of extra bijdrage toe te zeggen voor de organisatie van de Vuelta in Utrecht,
2. Mogelijke toekomstige tekorten op te lossen binnen het gereserveerde budget en/of financiering te zoeken bij private partners,
3. Deze kosten niet te verhalen op het cultuur-maatschappelijke programma in de Utrechtse wijken.

  En gaat over tot de orde van de dag.

  Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
  Rick van der Zweth, PvdA
  Tim Schipper, SP
  Mahmut Sungur, Denk
  Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
  Henk van Deún, PVV


   Status

   Aangenomen

   Voor

   Partij voor de Dieren, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), GroenLinks, SBU, Denk, ChristenUnie, PvdA

   Tegen

   S&S, CDA, D66, VVD