Motie Woningen boven hotel­kamers


25 maart 2021

Motie 57/2021

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 25 maart 2021, ter bespreking van het Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp Lombokplein,

Constaterende dat:

 1. Op het Lombokplein ook hotelkamers worden toegevoegd i.p.v. nieuwe woningen;
 2. Er gigantische woningnood is in Utrecht;
Overwegende dat:
 1. In de commissie bleek dat er niet is gesproken over het realiseren van woningen op het terrein van het NH hotel;
 2. Er geen berekening was gemaakt of het, in afstemming met de andere belanghebbende in het gebied, überhaupt financieel mogelijk was om woningen op deze locatie te realiseren;
 3. De gemeenteraad en college daardoor moesten varen op laat opgevraagde, en voor de raadsleden niet nader onderbouwde, schattingen van de financiële impact;
 4. Het college daarmee te vroeg in het proces, en onvoldoende onderbouwd van de noodzaak, mee is gegaan in het realiseren van hotelkamers op deze populaire locatie;
 5. Woningen in de regel zorgen voor meer opbrengsten voor de gemeente dan een hotelfunctie;
 6. Er momenteel voldoende hotelkamers zijn of komen in Utrecht en de hotelbranche dit ook onderschrijft;
Draagt het college op:
 1. Voortaan in stedenbouwkundige en bestemmingsplannen, wanneer er wordt gekozen voor een hotelfunctie, duidelijk te onderbouwen waarom er wordt gekozen voor een hotelfunctie i.p.v. woningen, de financiële impact daarvan expliciet te maken en zo de gemeenteraad in staat te stellen te kunnen sturen op welke functie wordt gerealiseerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Rick van der Zweth, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  Partij voor de Dieren, CDA, SBU, PvdA, VVD

  Tegen

  PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), SP (sinds 2022 niet meer in de raad), S&S, GroenLinks, ChristenUnie, D66

  Lees onze andere moties

  Motie Geen extra bedrag naar de Vuelta

  Lees verder

  Amendement Gelijkvloerse kruising tussen fietsroute Leidseweg/Van Sijpesteijnkade en stadsstraat als voorkeursvariant

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer