Motie ‘Geschikt voor’ is ook ‘Betaalbaar voor’


13 april 2017

Motie 16/2017

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 13 april 2016, ter bespreking van het Bestemmingsplan Hoek Rotsoord-Diamantweg, Tolsteeg,

Constaterende dat:

  • De appartementen in het bouwplan Hoek Rotsoord-Diamantweg beschreven worden als ‘geschikt voor studenten en jongeren/starters’;
  • De voorgenomen huurprijzen variëren van net onder de liberalisatiegrens tot net daarboven, wat neerkomt op € 23 - € 25 per vierkante meter per maand;
  • Er bij de onderhandelingen over deze ontwikkeling geen keiharde afspraken zijn gemaakt over de huurprijzen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het bouwplan aan de Jan van Foreeststraat.

Van mening dat:

  • De betaalbaarheid van de woningen voor de genoemde doelgroep op zijn minst twijfelachtig is.

Verzoekt het college:

  • Er bij de ontwikkelaar van het bouwplan Rotsoord-Hoek Diamantweg op aan te dringen de voorgenomen huurprijzen te matigen;
  • Er bij de ontwikkelaar van het bouwplan Hoek Rotsoord-Diamantweg op aan te dringen de straks gehanteerde huurprijzen jaarlijks slechts te indexeren met ten hoogste de C.P.I.;
  • De raad op de hoogte te houden van de voortgang hierbij.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tim Schipper, SP
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bulent Isik, PvdA,
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Reinhild Freytag, Student & Starter


Status

Aangenomen

Voor

SP (sinds 2022 niet meer in de raad), GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, ChristenUnie, S&S, D66

Tegen

VVD, CDA, SBU

Lees onze andere moties

Motie Keuzevrijheid bij stadswarmte met 100% stroomklare woningen

Lees verder

Motie Aardgasvrij met ruimte voor innovatie en keuzevrijheid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer