Motie Keuze­vrijheid bij stads­warmte met 100% stroom­klare woningen


13 april 2017

Motie 18/2017

De Gemeenteraad, bijeen op 13 april 2017 ter bespreking van het onderwerp Warmteplan Rijnvliet Zuid, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

  • de ontwikkelaar van Rijnvliet Zuid voor stadsverwarming heeft gekozen;
  • er een duurzaam alternatief voor stadswarmte bestaat in de vorm van verwarming met bijvoorbeeld warmtepompen.

Overwegende dat:

  • het maximaal €1500,- kost om woningen direct 100% stroomklaar te bouwen, dat wil zeggen: zodanig dat verwarming via warmtepompen eenvoudig is te realiseren; dit levert een waardevermeerdering van de woning op, want het doorvoeren van deze aanpassingen na oplevering bedragen al snel een veelvoud van dit bedrag, wat een hoge drempel vormt voor bewoners om over te stappen van stadsverwarming op warmtepompen;
  • het om meerdere redenen wenselijk is dat bewoners eenvoudig moeten kunnen overstappen van stadsverwarming op een andere duurzame warmtevoorziening.

Verzoekt het college:

  • met de projectontwikkelaar van Rijnvliet Zuid in gesprek te gaan en te zoeken naar een oplossing om de woningen 100% stroomklaar op te leveren;
  • de raad over deze gesprekken te informeren en te onderbouwen waarom 100% stroomklaar opleveren wél of niet haalbaar blijkt;
  • bij mogelijk nieuwe projecten met stadsverwarming te streven naar 100% stroomklare oplevering of dit - waar het kan - als voorwaarde te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Matthijs Sienot, D66
Bulent Isik, PvdA
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Lex van Eijndhoven, VVD
Sander van Waveren, CDA
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Maarten van Ooijen, ChristenUnie
Monique Bollen, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Actuele motie Uitstel behandeling tarievenbeleid sportaccommodaties is tevens uitstel ingangsdatum

Lees verder

Motie ‘Geschikt voor’ is ook ‘Betaalbaar voor’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer