Motie Herplant in eerste plant­seizoen tenzij


10 november 2022

Motie 310/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 november 2022, ter bespreking van het Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026,

Constaterende dat:

  • Op veel plekken in onze gemeente er na bomenkap jarenlang een lege plek of een boomstompje staat, voordat er tot herplant overgegaan wordt;
  • De driejaarstermijn aan de herplantplicht gekoppeld was voor de gevallen dat het eerste plantseizoen niet haalbaar is omdat er bijvoorbeeld eerst nog een ruimtelijk plan gerealiseerd moet worden op de locatie;
  • Deze drie jaar nu in de praktijk als excuus gebruikt wordt om niet zo snel als mogelijk te herplanten “want het hoeft immers niet volgens de regels”: de regel in plaats van het doel is leidend geworden.

Overwegende dat:

  • De klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis dusdanig urgent zijn dat zo snel mogelijk herplanten gewenst is;
  • Inwoners niet tegen stompjes of lege plantvakken willen aankijken;

Draagt het college op:

  • Om bij het verlenen van velvergunningen altijd de voorwaarde aan de herplantplicht te verbinden dat in het eerstvolgende plantseizoen herplant wordt, tenzij dit om ruimtelijke redenen niet anders kan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Charlotte Passier, Volt
Yvonne Hessel, Utrecht Solidair
Stevie Nolten, Bij1


Status

Verworpen

Voor

Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, Denk, SBU, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!), Partij voor de Dieren

Tegen

VVD, PvdA, D66, CU, GL, CDA, S&S