Amen­dement Sekswerk is het juiste woord


10 november 2022

Amendement 97/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 november 2022, ter bespreking van de Programmabegroting 2023,

Constaterende dat:

  • In de Programmabegroting her en der nog gebruik wordt gemaakt van de woorden prostitutie en prostituees.

Overwegende dat:

  • Het gebruiken van de woorden prostitutie en prostituees stigmatiserend werkt;
  • Daarom gesproken moet worden van sekswerk en sekswerkers, de juiste woorden voor dit legale beroep;
  • Dit door PROUD, de belangenvereniging voor en door sekswerkers, ook benadrukt wordt;
  • Het college in het coalitieakkoord deze juiste woorden reeds gebruikt;
  • Dit in deze Programmabegroting, en in andere beleidsstukken, ook zo zou moeten zijn.

Besluit:

Aan beslispunt 1 (programma’s), 2 (paragrafen) en 3 (financieel beeld) van Raadsvoorstel Programmabegroting 2023-2026, toe te voegen de woorden:

  • Met dien verstande dat op pagina’s 185, 346, 350, 353 en 395 van de Begroting 2023 de woorden prostitutie en prostituees vervangen worden door de woorden sekswerk en sekswerkers.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Stevie Nolten, Bij1
Hester Assen, PvdA
Dirk-Jan van Vliet, D66
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Ruud Maas, VOLT
Mahaar Fattal, GroenLinks


Status

Aangenomen

Voor

Utrecht Solidair, EenUtrecht, Volt, Bij1, VVD, PvdA, D66, SBU, GroenLinks, S&S, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), Partij voor de Dieren

Tegen

ChristenUnie, Denk, CDA, PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)