Motie Groene boa’s in het groen!


10 november 2022

Motie 313/2022

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 10 november 2022, ter bespreking van de Programmabegroting 2023,

Constaterende dat:

 • Er in natuurgebieden, bijvoorbeeld natuurgebied Oud Zuilen, nauwelijks handhavers komen;
 • Er in natuurgebieden buiten de bebouwde kom groene boa’s moeten worden ingezet;
 • De gemeente tot op heden slechts twee groene boa’s in dienst heeft, die enkel ingezet worden op de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen;
 • Het budget voor handhaving omhoog is gegaan.

Overwegende dat:

 • Er meer handhaving in groengebieden nodig is (op o.a. overlast en het verstoren van de rust, het loslopen van honden, het achterlaten van afval);
 • Twee groene boa’s ontoereikend is voor voldoende handhaving in de groengebieden buiten de bebouwde kom;
 • Het college in haar beantwoording op mondelinge vragen (MV2, 25 augustus 2022) heeft aangegeven dat de inzet van de twee groene boa’s in het huidige gebied ook al geen overbodige luxe is;
 • Er vanuit inwoners signalen binnenkomen dat handhaving in natuurgebieden niet op orde is en er bij melding niets lijkt te veranderen aan deze situatie.

Draagt het college op:

 • Extra groene boa’s in te schakelen in natuurgebieden, waaronder in natuurgebied Oud Zuilen dat deels buiten de bebouwde kom valt;
 • Hiervoor zoveel mogelijk dekking te zoeken in de extra middelen die naar handhaving zijn gegaan;
 • Als dat niet haalbaar blijkt te zijn aanspraak te maken op de middelen die naar de algemene dekkingsreserve gaan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren


  Status

  Verworpen

  Voor

  Volt, Bij1

  Tegen

  Utrecht Solidair, EenUtrecht, VVD, PvdA, D66, CU, Denk, SBU, GL, CDA, S&S, SP (sinds 2022 niet meer in de raad), PVV (sinds oktober 2023 is dit UtrechtNu!)