Motie Kruis­vaart: nieuwe buurt, nieuwe bushaltes


21 september 2017

Motie 158/2017

De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 21 september 2017, ter bespreking van het raadsvoorstel SPVE Kruisvaartkade.

Van mening dat:

  • Er bij de herontwikkeling van het Kruisvaartterrein optimaal moet worden ingezet op alternatieven voor de auto;
  • Het daarvoor logisch is ook de al aanwezige busbaan langs het spoor te benutten.

Spreekt uit:

  • Dat het zeer wenselijk is nabij het plangebied extra bushaltes aan weerszijden van de busbaan langs het spoor te realiseren, waar gedurende de hele dag en avond met voldoende hoge frequentie bussen halteren.

En verzoekt het college:

  • Zich maximaal in te spannen deze wens van de raad op zo kort mogelijke termijn in concrete afspraken met de Provincie vast te leggen;
  • De raad geïnformeerd te houden over de voortgang.

En gaat over tot de orde van de dag.

Tim Schipper, SP
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bert-Jan Brussaard, CDA
Pepijn Zwanenberg, GL
Maarten Koning, D66
Jolande Uringa, ChristenUnie


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie Natuur aan de Kruisvaartkade  

Lees verder

Amendement Voorkomen voorop

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer